Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 14 Mayıs 2023 tarihli "Örgün Ortaöğretim Kurumlarından Açık Öğretim Liselerine  Geçişler" başlıklı normal liselerden Açık Öğretim Liselerine geçişlere ilişkin genelge yayınladı.

Bildiğiniz gibi normal liselerden açık öğretim liselerine geçiş ve nakiller, geçtiğimiz hafta yayınlanan "Ortaöğretim yönetmelik değişikliği" ile sınırlandırılmıştı.Birkaç gün önce, şu haberi de yapmıştık: "Normal liseden açık liseye geçiş kalktı mı?" Bu haberimizde de bazı sorulara cevap verememiştik. Epey belirsizlikler vardı. Mesela, ilk defa lise başlayan bir öğrenci, normali liseye kayıt yaptırmak zorunda mı? Yoksa açık liseye kayıt yaptırabilecek mi? 9.sınıfa başlayacak bir öğrenci açık liseye kayıt yaptırabilir mi? vb sorular ortada dolaşıyordu.

Biz de bu nedenle bir kaç gün önce "MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli!" başlığıyla konuyu ele almıştık.

Açık Öğretim Liselerine Geçişleri Sınırlayan Genelge Yayınlandı

MEB bir gün sonra, yani 14 Eylül 2023 tarihinde yayınladığı genelgede açık liseye geçiş ve nakille ilgili bir çok belirsizliği giderdi.

Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in Resmî Gazete'de yayımlanmasının ardından Bakan Yusuf Tekin'in imzaladığı açık öğretim liselerine geçişlerle ilgili usul ve esasları belirleyen genelge, 81 ile gönderildi. 
 
Açık liselere geçişlere izin verilecek istisnai durumlarla ilgili usul ve esasların belirlendiği genelge kapsamında "Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu" ile birlikte geçerli "Engelli Sağlık Kurulu Raporu" veya "Çocuklar İçin Özel Gereksinim Raporu (ÇÖZGER)" olan, anne veya babası vefat eden, Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında hakkında koruma kararı verilen veya koruyucu aile yanına yerleştirilen, Türk Medeni Kanunu'nun 305 inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım sürecinde olan öğrencilerle Çocuk Koruma Kanunu kapsamında hakkında eğitim veya bakım tedbiri kararı verilenler hariç, örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapılamayacak. 
 
Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınan, aylık bağlanmasını gerektiren kanunlar kapsamında harp veya vazife malulü sayılanların çocuğu olan, İstiklâl Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocuğu olan, Türk Ceza Kanunu'nun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar hariç diğer öğrenciler de örgün eğitimden açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacak. 
 
Ayrıca millî sporcu, tutuklu ve hükümlü, "Öğrenci Nakil ve Geçişlerine Esas Teşkil Eden Hastalıklar" listesine bağlı olarak sağlık kurulu raporu olan, evde ve hastanede eğitim verilerek öğrenim gören, Bakanlıkça mazereti uygun görülen, örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden, öğrenciler dışındakiler de örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapamayacak. 

Normal liseden açık liseye geçiş kalktı mı? Normal liseden açık liseye geçiş kalktı mı?

9. Sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler. 

Öte yandan yönetmelikle ifade edilen "Bakanlıkça mazereti uygun görülen" ibaresi kapsamında; "Sınıf tekrarına kalanlardan, ilgi Yönetmelik'in 59 uncu Maddesi birinci fıkrasının (a) bendi hükümlerine göre öğrenim hakkı devam edenlerden bu yönde talepte bulunanlar;  iş veya iş yeri değişikliği nedeniyle ikamet yerini değiştiren veli/vasisinin yeni ikametinin bulunduğu il/ilçede eğitimini sürdürebileceği okul türü bulunmayanlar;  ilköğretim okulu/ortaokul veya imam hatip ortaokulu mezunu olup herhangi bir örgün ortaöğretim kurumunda kaydı olmayanlar ile çeşitli nedenlerle dokuzuncu sınıfta özürsüz devamsızlık hakkını dolduranlar; açık öğretim liselerinin yurt dışı programına kayıt yaptırmak isteyenlerden, açık öğretim liselerine kayıt şartlarını taşıyanlar yaş şartı aranmaksızın; yurt dışında öğrenim görmüş olanlardan denklik belgelerinde belirtilen öğretim düzeylerinin açık öğretim liseleri kayıt şartlarını taşıması hâlinde yaş şartı aranmaksızın; Diyanet İşleri Başkanlığınca açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünün hafızlık modüllerine kayıtlı olanlar; millî sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az üç yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanlar; 2023-2024 eğitim öğretim yılına mahsus olmak üzere deprem bölgesindeki Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya, Osmaniye illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde geçici barınma merkezlerinde ikamet eden ve taşıma yolu ile eğitim hizmeti alanlar istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde açık öğretim liselerine nakil ve geçiş yapabilecekler.
 
Örgün ortaöğretim kurumlarında okuma hakkını kaybeden öğrencilerin açık öğretim liselerine geçişlerine yönelik bilgilendirme ve yönlendirme işlemleri kayıtlı bulundukları eğitim kurumunca yapılacak. Diğer öğrencilerin açık öğretim liselerine geçiş ön onay işlemleri, kayıtlı bulundukları okulun bağlı olduğu il/ilçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonu marifetiyle, mazeret durumlarını gösterir resmî belgeye dayalı olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimci yazar Salim ÜNSAL normal liseden açık liseye geçişle ilgili genelgenin 9.sınıflarla ilgili maddesine ilginç yorumlar getirdi.

9.Sınıfta açık liseye geçiş nasıl olacak?

Normal liseden açık liseye geçiş ve nakiller nasıl olacak

ZEKİHABER.COM