Akıllı Tahta Sistemlerinin Eğitim-Öğretimdeki Farkı ve Eğitim-Öğretime Katkısı Akıllı Tahta Sistemi Akıllı tahta kullanımı, birçok yönden eğitime katkı sağlamaktadır. Gerek zaman kazandırmak, gerek dikkat eksikliği olan çocukları derse teşvik etmek ve ders esnasında öğretmenin verimliğinin azalmaması konularında avantaj sağlamaktadır. Öğrencilerin Akıllı Tahta ile İlişkisi Tahtaya kalkmak geçmişten günümüze bazı öğrencilerin korkulu rüyasıdır. Fakat, akıllı tahta öğrenimine geçen sınıflarda bunun değiştiğini gözlemleyebilirsiniz. Öğrencilerde, özellikle ilk ve orta öğrenimde, tahtaya kalkma isteğini uyandırmaktadır. Renkli şemalar uygulanarak çocukların dikkatlerini sağlamak da mümkün. Dersle ilgilenmeyen bir öğrencinin bile, tahtaya kalkmak istemesini sağlar. Dikkat eksikliği olan bir öğrencinin derse odaklanmasını sağlar. Eğitimde Zaman Kazandıran Yenilik Ders saatlerinin yetersiz kaldığı durumlar vardır. Akıllı tahta, konuyu tahtaya yazmak, örneklendirmek, silmek ile harcanan tüm zamanı ders işlemek, soru çözmek ile geçirebilmeyi sağlar. Öğrencilerin kitaplarında var olan konular ve alıştırmalar tahtada yüklü olduğundan, kalan zamanda ek materyallerden örneklendirmeler ile ve öğrencileri derse daha da dahil ederek öğretmene daha fazla zaman kazandırır. Öğrenciler, tahtaya yansıtılan bölümde, öğretmenin altını çizdiği konuları kendi kitaplarında çizerek, konuyu tekrar deftere geçirmek zorunda kalmaz. Özellikle sözel derslerde avantajı daha da ön plana çıkmaktadır. Ve artık çoğu zaman yazmakla, not almak geçen ders süresinin büyük çoğunluğu uygulamalarla geçer. Ve tabi öğrencinin konuyu daha iyi özümsemesini ve derste sıkılıp, dikkatinin dağılmasını da engellemektedir. Akıllı tahta, tüm okullarda sağlanması gereken bir yenilik gibi görünmektedir. Kara tahta ve tebeşirin yeri her ne kadar ayrı olsa da, eğitimde bu tür küçük atılımlar bile ülke eğitimine katkı sağlamaktadır. Öğrencilere okulu, dersi sevdirmek için bu tarz yeniliklerin artması gerekmektedir. Küçük yaşlarda başlayıp, yetişkin bir birey olana kadar geçen eğitim hayatında, onlara okulu sevdirmek de okuma oranında ciddi bir artış gösterebilir. Ufakta olsa, 40 dakikalık süreleri onlara sevdirecek yöntemlerden biri olan Akıllı Tahta kullanımı ülke geneline yayılmalıdır. Herhangi bir zorluğu olmasa da, öğretmelere verilecek bir günlük eğitim ile kullanımı anlatılmalıdır. Hayat boyu eğitim kavramı ile eğitimde sunulan hizmetler birbirini tamamlamalı ki, eğitim hayat boyu sürsün. ZEKİHABER.COM