Memur-Sen Genel Başkanı Ali ALÇIN sözleşmeli kadro ile ilgili sürecin, Memur-Sen’in “tarihe tanıklık ederken tarihe yön verme” anlayışıyla uyumlu olduğunu gösterdiği dile getirdi.

Ali YALÇIN'ın bu akşam twitter'da paylaştığı görüşleri:

"6. Dönem Toplu Sözleşmenin Bereketi Devam Ediyor,Kapsamı Genişliyor, Memnuniyet Çemberi Büyüyor.

6.D.T.Sözleşme’de “Ek Göstergelerin Yeniden Düzenlenmesi ve Sözleşmelilere Kadro” başta olmak üzere;92 yeni kazanımla çok önemli bir kayıt düşmüştük.Kapsam genişliyor,çember büyüyor.

Süreci ve sonucuyla, hem bütün kamu görevlilerine dokunan hem de elde ettiğimiz özel kazanımlarla unvanlar yönüyle oluşan memnuniyet, toplu sözleşme sonrası kazanımlarımızın kapsamının genişlemesi yönüyle de kamu görevlilerimiz tarafından takdir ediliyor.

Hem kazanım hükmünü sendikal tarihe altın harflerle yazdırmanın hem de paydaş kimliğimizle süreç yönetiminde ve karar merciinde göstermiş olduğumuz gayretlerin sonucunda kamu görevlilerimize kazandırmaya devam ediyoruz.

2022'de tamamlanmasını kararlaştırdığımız “Ek Gösterge - Sözleşmeliye Kadro” çalışmalarında ek gösterge düzenlemesi "YHS personeli dahil" 5.3 Milyon kamu görevlisini kapsayacak şekilde tamamlanmıştı. Açıklamanın akabinde,Meclis sürecinde önemli temaslar gerçekleştirmiştik.

Meclis aşamasındaki temaslarımız sonrasında “ şube müdürü, il mdr. yrd., ilçe mdr. vb unvanlar” yönüyle kapsamın genişlemesini sağlamıştık. AK Parti Grup B.İsmet Yılmaz ile görüşmemiz ve devamında “Şef ve Tekniker” başta olmak üzere 1. Der. 3600 verilmesi için teması sürdürdük.

Mücadelemiz, hiçbir kamu görevlisini mağdur etmeyecek, herkesi memnun edecek “adil bir düzenlemenin” hayata geçirilmesidir. 3600 ek gös. yararlanamayanların Tazminat Yan. Ora.'nı adil bir şekilde düzenlensin emekli aylığı-ikramiyesi hak ettiği seviyeye artırsın dedik.

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi çalışmasında; 4/C/B’li personelin sorunları ve yerel yönetimlerdeki emek kıyımları başta olmak üzere sözleşmeli personelin iş güvencesizliği sorunlarının altını çizerek, bütüncül/kapsayıcı bir bakış açısıyla kadroya geçirilsin dedik.

Bu mücadelemizde sonucunu verdi ve Sayın Cumhurbaşkanımız @RTErdogan tarafından 424 Binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirileceği müjdesi verildi. 50/d kapsamındaki araştırma görevlileri, vekil ebe-hemşire, sözleşmeli sanatçılar konusunda ısrarımızı sürdürdük.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın @vedatbilgn ile görüşerek sözleşmeli personele kadro düzenlemesinin kapsamının genişletilmesi ile memnuniyet çemberinin büyüyeceğini ifade ederek, beklentilerimizi aktardık. Olumlu adımların devamının geleceğini bilerek gayreti sürdürdük.

Sayın Bakan @vedatbilgn'in Meclis’te yaptığı konuşma, hem ek gösterge hem de sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik yapılacak düzenlemeler ile eksikliklerin giderileceğini ve beklentilerimiz çerçevesinde çözüleceğinin teyididir.

Kapsamın genişletilerek 500 Binden fazla sözleşmeli personelin kadroya geçirilecek olması, çalışma hayatında yaşanan sorunların çözümü noktasında önemli adımların atıldığının, Memur-Sen’in mücadelesinin sonuç aldığının ve memnuniyet halkasının genişlediğinin göstergesidir.

Bütün bu süreç, Memur-Sen’in “tarihe tanıklık ederken tarihe yön verme” anlayışıyla uyumlu olduğunu göstermekte, 1 ay gibi sınırlı toplu sözleşme sürecine bağlı kalmadan çalışmaya, kazanım üretmeye ve kamu görevlileri için mücadele etmeye devam ettiğini ispatlamaktadır.

Teşkilatımızın her bir mensubunun fikirlerini önemseyerek; kamu görevlileri sendikacılığı ve toplu pazarlık alanında yaşanan eksiklikleri giderme, toplu pazarlık anlayışını evrensel ilkelere uyumlu hale getirmek için enerji sarf etmeye devam edeceğiz.

Memur-Sen olarak, öncü ve paydaş kimliğimizle; demokratikleşmeye, özgürleşmeye, sivilleşmeye ve adil bir sosyal diyalog zemini oluşturmaya yönelik bütün süreçlerde fikir ürettik, katkı verdik ve katılım sağladık.

Kamu görevlilerinin bütçesini artırırken aynı zamanda Türkiye’nin; “küresel emperyalistlerin bütün engellemelerine rağmen” büyümesine, küresel ölçekte güçlenmesine, sınır ötesinde söz söylemesine, kendi kaynaklarıyla gelişmesine katkı vermeye devam edeceğiz.

Büyük ve Güçlü Türkiye’nin; büyümeye katkı veren, hizmet üreten, sorumluluk üstlenen kamu görevlilerine aktaracağı payın artacağına inanıyor, enflasyon sebebiyle yaşanan kayıpları telafi edecek ilave iyileştirmeleri hayata geçirebilecek güce sahip olduğunu biliyoruz."