Öğretmenler 16-20 Kasım mesleki çalışma(seminer) programı konularıdan biri "Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim" konusu.Bu konuyla ilgili raporu paylaşmadan önce bu kavramlar hakkında bilgi vermek faydalı olacak.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ NEDİR?
Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak adlandırılmaktadır. Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak adlandırılıyor. Hibrit eğitim sadece geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak değerlendirilmemelidir. İki farklı güç kaynağının bir arada olması şeklinde de tabir edilen hibrit eğitim modeli denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliğini arttırmak amacıyla yapılan yüz yüze eğitim olarak düşünülmelidir.
Online(Çevrimiçi): Online daha çok bilgi ve kavramaya yani öğrenmeye yönelik ilk bölümdür. Aynı zamanda bilginin kazanılması, tekrar edilmesine ve bilgiye yönelik yapılacak olan egzersizlere bağlı olması şeklinde açıklanabilir.
Yüz yüze: Yüz yüze eğitimle öğrenmeye yönelik daha ileri olan basamakları kapsıyor. Sentez, değerlendirme ve analizi öğrenmenin daha ileri ki aşamaları olarak görebiliriz.Bu bölüm etkileşimlerle desteklenmesi gerekir.
Seyreltilmiş eğitim: Seyreltilmiş eğitim sınıflarda oluşan öğrenci sayısının en aza indirmek için okul süreleri, saat dilimlerine ayırıyor. Böylece öğrencilerin saatleri çakışmadan farklı saatlerde okullara gitmesi sağlanıyor ve aynı zamanda sınıflarda oluşan yoğunluğu azaltılması amaçlanmaktadır.

16-20 Kasım 2020 tarihlerinde öğretmenlerin yaptıkları seminer konularından biri olan "aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim"konusu ile ilgili rapor örnekleri

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …… İLKOKULU  KASIM AYI ARA TATİL EĞİTİM SÜREÇLERİNİ  DEĞERLENDİRME RAPORU
 
Şinasi İlkokulu 4. Sınıflar Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim ile Hibrit Eğitim Süreçlerinin, Uzaktan Eğitim Çalışmalarının Değerlendirilmesi Raporudur.

Covid-19 salgını sebebiyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı 24-28 Ağustos tarihlerinde seminer dönemi ile başlamıştır. 31 Ağustos-18 Eylül tarihleri arasındaki 3 haftada yalnızca uzaktan eğitim yapılmıştır. 21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışılmış ve dersler iki gün okulda bir gün evde olacak şekilde planlanmıştır.

Öğrenciler sınıf bazında iki gruba ayrılmıştır. Gruplar oluşturulurken sınıf listesi ikiye bölünerek oluşturma tercih edilmiş olup; özel durumları olan öğrenciler için talep ettikleri gün dikkate alınmıştır. 1. grup pazartesi ve salı günleri, 2. grup perşembe ve cuma günleri okula gelirken, Çarşamba günleri tüm sınıf ile canlı ders yapılmıştır.

Bu süreçte okuldaki temizlik ve hijyen çalışmaları ile ilgili bilgi ve görseller velilerimiz ile paylaşılmış, buna istinaden hemen hemen tüm sınıflarda %93- 98 arası öğrenci devamı sağlanmıştır. Salgının arttığı son dönemde bazı öğrenci ve velilerimizle, Covid-19 belirtisi olanlar, temaslı olanlar yada bir şekilde karantinada olanlar dahil olmak üzere, temas kurulmamıştır. Bu öğrenciler okula gelmemiş bu yüzden de devamsızlıklar kısmen artmıştır. Öğrencilerin HES kodları E-devlet sistemine kaydedilmiş, pozitif ve temaslı görülen öğrenciler sınıf öğretmeni ve okul idaresince takip edilmiştir. Bu süreçte velilerimiz ve okul idaresiyle bilgi alışverişinde bulunulmuştur.

Canlı derste karşılaşılan eksikliklerin daha hızlı bir şekilde giderilmesi için konulara en baştan başlanılmış, kazanım süreleri kısaltılarak ve ek etkinlikler verilerek telafi edilmeye çalışılmıştır. Her iki grupta paralel olarak aynı konular işlenmiş, aynı etkinlikler yapılmıştır.

Ders işlenişinde zümre toplantısında alınan kararlar neticesinde uygun metot ve yöntemler kullanılmıştır. Ders işlenişten sonra eve verilen ödev ve etkinlikler ile konular pekiştirilmiş, oluşan eksikler bir sonraki derste giderilmiştir. Eba’ daki canlı dersler sayesinde öğrencilerin büyük bölümüne ulaşılmış olup eksikleri gidermede bu dersler de etkin olmuştur. Ailelerin desteği de eğitimde önemlidir. Ailenin desteği olan öğrencilere daha kolay ilerlenmiş, eksikler en kısa zamanda tamamlanmıştır. 

Pandemi sürecinde karşılaşılan zorluklardan bazıları şunlardır;
-Öğrencilerin evlerinde limitsiz internetin olmaması,
-Ailelerin canlı derse katılımı fazla önemsememesi,
-Eba Tv’ nin takibinin yapılmaması,
-İntenet bağlantı, kamera ve ses problemleri,
-Aynı ailede birden fazla öğrencinin aynı anda canlı dersinin olması,
-Bilgisayar, tablet, telefon ve teknoloji  yetersizliği,
-Seyreltilmiş eğitimde ders saatinin az olması,
-Öğrenmenin pekiştirilmesi için süre yetersizliği,
-Kazanımların sürelerinin azaltılamaması,
-Tüm bu zorluklara ve sıkıntılara rağmen eğitim öğretimin devam etmesinin öğrencinin menfaatine olduğu, 2 gün de olsa okula gelmelerinin olumlu olduğu gözlenmiştir. 


 

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………………….. ORTAOKULU

1. ARA TATİL SEMİNER ÇALIŞMASI

KONU: "2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM PLANLAMALARININ YAPILMASI" konusunda bir rapor yazılması   

Eksikliklerin giderilmesi noktasına gelmeden önce neden eksiklikler var sorusuna cevap vermek daha mantıklıca olur kanaatindeyiz. 
Pandemi öncesinde derslerin tamamı yüz yüze iken şu anda 5 ve sekiznci sınıflar da yüz yüze; 6 ve 7. Sınıflarda da uzaktan eğitim yapılmaktadır. 

Bütün sınıflarda ders saati azaltılmıştır. Türkçe dersi 5 ve 6. Sınıflarda 240 dakikadan beşlerde 90, altılarda 180 dakikaya inmiştir Yine 7 ve 8. Sınıflarda 200 dakika olan ders süresi 7. Sınıflarda 150 dakikaya, 8. Sınıflarda da 90 dakikaya inmiştir. Oysa müfredatta bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu durumda bir kısım kazanımların verilememesi doğal bir sonuç olmaktadır. 

Yüz yüze eğitim yapılan 5 ve 8. Sınıflarda öğrencinin okula devam edip etemesi veliye bırakılmıştır. Derslere devam etmeyen bir öğrencide eksik kazanımlar bulunması kadar doğal bir durum yoktur.
 
Uzaktan eğitim yapılan dersler de performans açısından pek parlak değildir. Burada da bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından alınamamaktadır.
 
Bütün sınıflarda ders süreleri düşürüldüğü için işlenen konuların kavranması ve pekiştirilmesine yönelik çalışmalara zaman çok az kalmaktadır. Hele ders kitaplarındaki uzun metinlerin okunması başlı başına bir sorun olmaktadır.
 
Bütün bu olumsuzluklara ragmen mesleğini seven öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlama azminde ve kararlılığındayız. 

Kazanımlar konusunda eksikliklerin giderilmesi için ilk önce ya müfredat sınırlandırılmalı ya da pandemi öncesi koşullarda ders yapılmalıdır.

 
Biz Türkçe öğretmenleri olarak öğrencilerimize internet üzerinden oluşturduğumuz sınıf grupları aracılığı ile testler, konu özetleri, çalışma sayfaları, etkinlikler göndermekteyiz. Bu gönderdiğimiz çalışmaların da takibi yapılmaktadır. Eksik kazanımların giderilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar ara tatil sonrasında artarak devam edecektir. 

İLOKUL 1. SINIF RAPORU
21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışılmış ve dersler iki gün okulda beş gün evde olacak şekilde planlanmıştır.

Seyreltilmiş sınıf modeli yüz yüze eğitimin kalitesini arttırmış, ancak öğrencilerin tamamının çevrim içi derslere katılımı sağlanamamıştır. Maalesef derse aktif katılamayan öğrenciler ders konularından gerekli kazanımlarda eksiklik yaşamaktadırlar.

Ders saatinin 30 dakikaya çekilmiş olması da derslerimiz açısından yetersizdir. Öğrencilerin psikolojisi ve ders işlenişinin süre olarak yetmemesi konuların ve kazanımların verilmesinde daha sade ve daha az etkinlikli anlatımı zorunlu hale getirmektedir.

Pandemi sürecinde öğrencinin okula devam edip etmemesi veliye bırakılmıştır. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim derslerine devam etmeyen öğrenciler okuma yazmayı öğrenemeyecektir. Sene sonunda bununla ilgili nasıl bir yol izleneceği paylaşılmamıştır.

Daha verimli bir eğitim-öğretim için müfredatta sınırlandırma yapılmalıdır. Ayrıca çevrim içi derslere katılması için imkânı olmayan öğrencilere internet erişimi, tablet, bilgisayar vb. desteği sağlanmalıdır.

Uzaktan Eğitim ve Hibrit Eğitim için Gerekli Olanlar Nelerdir?

Covid-19 vakalarının artış göstermesi ile 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim yoluyla başlayacak olması ve devamında uygulanması planlanan hibrit eğitim yöntemi, kesintisiz internet ihtiyacını yeniden gündeme getirdi.

Covid-19 pandemisinde vakaların artış göstermesi ve ikinci dalga ihtimali ile Bilim Kurulu’nun tavsiye kararı üzerine Milli Eğitim Bakanlığı 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının 31 Ağustos 2020’de uzaktan eğitim yoluyla, 21 Eylül 2020’de ise yüz yüze eğitime kademeli ve seyreltilmiş olarak başlanmasına karar verdi. Bu tarih itibariyle yüz yüze eğitim alamayacak öğrenciler için de EBA TV ve uzaktan eğitim aracılığıyla eğitime devam edilmesi kararı alındığı açıklandı. Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan açıklamada ise yüksek öğretimde 31 Ağustos 2020 tarihinde eğitim-öğretim yılına uzaktan eğitimle başlanacağı açıklandı.

Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve faydalı olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekli

Yeni eğitim öğretim yılının uzaktan eğitimle başlayacak olması ile evlerde verimli bir kablosuz ağa sahip olmanın gerekliliği yeniden gündeme geldi. 21 Eylül itibariyle yüz yüze eğitime geçiş planlamaları yapılsa da Covid-19 sürecinin uzama ihtimalleri ile velilerin büyük çoğunluğunun, çocuklarını okula göndermekte çekince duyarak, sunulan uzaktan eğitim seçeneğini değerlendirmekten yana meyil göstermeleri de olasılıklar arasında. Uzaktan eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması için kesintisiz, güvenli ve hızlı internet gerekiyor. Uzaktan eğitim sürecinin öğrenme kaybına neden olmaması için, özellikle senkron eğitim aracı sanal sınıf ve online sınıf uygulamalarında da iyi bir Wi-Fi bağlantısına ihtiyaç duyuluyor.

Covid-19 sürecinin sonrasında hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi söz konusu

Covid-19 pandemi sürecinde küresel olarak uzaktan eğitimin deneyimlenmesi ile tüm dünya eğitim sisteminde köklü değişime yönleniyor. Covid-19 önlemleri çerçevesinde yüz yüze eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitim sürecinin devamında, hibrit eğitim modelinin hayata geçirilmesi yönünde planlamalar yapılıyor. Hibrit öğrenme; karma öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış bir öğrenme modeli. Teknolojinin avantajlarıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi ve harmanlanması olarak tanımlanıyor. Yenilikçi hibrit eğitim modeliyle eğitimde fırsat eşitsizliğinin önüne geçilmesi ve eğitimin sürdürülebilir ve erişilebilir olması amaçlanıyor.

İnternet, eğitimde fırsat eşitliğine hizmet edecek.

Uzaktan eğitim ve hibrit eğitim yöntemlerinin gerçekleşebilmesi için öncelikle bir teknolojik altyapıya ihtiyaç var. Keenetic CEO’su Vefa Tarhan, eğitimin PC’de ve mobil cihazlar aracılığıyla erişilebilir olması için verimli kablosuz ağa duyulan ihtiyacı karşılayabilmenin ipuçlarını şöyle belirtiyor:
“Evdeki internet cihazlarının neredeyse küçük bir işletmedeki cihaz sayısına ulaştığı, yüksek boyutlardaki video içeriklerinin ve canlı yayınların arttığı günümüzde, eğitim ve destekleyici unsurları da bu dijitalleşmeye ayak uyduruyor. Youtube, Zoom, Google Classroom gibi medyalarda onlarca öğrencinin aynı anda verimli bir şekilde derse katılabilmesi, yayın yapan öğretmenin kesintisiz bir şekilde bağlantısını sürdürebilmesi için internet bağlantısının verimi en önemli unsur. Güncel verilere bakıldığında veri trafiğinin büyük bir bölümünün WiFi arayüzünden genellikle laptop veya mobil cihazlar üzerinden gerçekleştiğini görüyoruz. İnternet bağlantısının veriminde servis sağlayıcıdan aldığınız hız ne kadar önemli olsa da aynı zamanda güçlü, özellikle evin her köşesinde sorunsuz çeken, dört dörtlük internet sunabilen kablosuz modem router kullanımı çok önemli.

Keenetic olarak, fark yaratan kablosuz gücümüzün yanı sıra, sahip olduğumuz tüm ürünlerde Wi-Fi Mesh, kesintisiz dolaşım (seamless roaming) ve bant geçişi (band steering) özellikleri ile evin büyüklüğü ne olursa olsun tüm alanlarında en verimli, en güvenli kablosuz ağı sunuyoruz. Uzaktan eğitimde her öğrenci için evde özel alanlar oluşturmak gerekiyor. Sadece belirli bölgelerde internetin iyi çekmesi yeterli olmayacak. Keenetic yüksek kalite Wi-Fi ile örneğin; MIMO, airtime fairness ve beamforming özelliği ile çocuğu evde Zoom üzerinden derse katılan bir ebeveyn, aynı anda Google Meets üzerinde iş toplantısını kesintisiz gerçekleştirebiliyor. SafeDNS ve diğer ebeveyn kontrol özelliklerimiz ile de gözünüz arkada kalmadan çocuğunuzun hangi sitelere erişip erişemeyeceğine siz karar veriyorsunuz. Asimetrik hız sınırlandırma gibi KeeneticOS bulut temelli işletim sistemimizin sunduğu avantajlardan yararlanmak mümkün. Çocuğunuzun ders saatlerinde onlara ağdaki tüm bant genişliğini kullanmaya izin verebilir, kendi internetinizin bant genişliğini indirme ve yükleme yönünde farklı farklı değerlerle sınırlandırabilirsiniz, Bu da kaliteli bir eğitim için hattın en doğru şekilde paylaşılmasını sağlar, ev halkından veya diğer cihazlardan muhtemel yüksek internet kullanım uygulamaları eğitim yapan öğrencileri etkilemez.”