Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Atilla Olçum Milli Eğitim Bakanlığı'nın önce yüzyüze sınav yapma sonra vazgeçme kararlarını değerlendirdi.Değerlendirmede şunları dile getirdi:

1- Eğitimde psikoloji de, sosyoloji de çok önemlidir. Sahanın gerçeklerinden kopuk bir şekilde bir hafta önce alınan sınav uygulama kararının şimdi iptali MEB için her ikisinin de önemli olmadığının bir göstergesidir.
2- Bu kadar çok paydaşı olan bir bakanlığın tek başına karar alması sıradan değil, vahim bir hatadır.Bu kadar ilgilisi olan bir bakanlığın günlük kararlar alması ne esrarengiz algı üretir ne tepkisiz saha bırakır.
3- Sağlığın önemsenmesi gereken bir süreçte bakanlığın bu tip kararları (kararsızlıkları) akıl sağlığında da, ruh sağlığında da olumsuz izler bırakır.
4- Biz sendikacı olarak da, eğitimci olarak da, insan olarak da, konu eğitim olunca zaman ayırır, fikir paylaşır ve çözüm üretiriz.Bakanlığın da bunu yapması zor değil.

Ayrıca Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Adana İl Başkanı Mehmet SEZER :"Milli Eğitim yaz boz tahtası değildir.Gerekli çalışmalar yapılmadan alınan ve sosyal medya tepkilerinden sonra Bilim Kurulu tavsiyesi sosuyla iptal edilen kararlar MEB'in güvenirliliğini zedeler.Bu tutarsızlık anlaşılabilir bir şey değil.Eğitim bir milletin geleceğidir." dedi.