Anayasa mahkemesi, 5 Temmuz 2023 tarihinde Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun (ÖMK) bazı maddelerinin iptali istemine ilişkin açılan davaylan davayla ilgili dört büyük sendikayı dinlemişti.Bu gün (13 Temmuz) ise açılan bu davayla ilgili bazı hükümlerinin iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilecek. Peki bu karar ne olur? Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı kalkar mı? bakalım neler olacak...

Anayasa Mahkemesi’nin çağrısı üzerine 5 Temmuz saat 10.00’da, Milli Eğitim Bakanlığı ve dört sendikanın temsilcileri olarak yüksek mahkemede hazır bulundu. Görüşmelerin başlangıcında,Eğitim-iş sözlü açıklamaların tamamının tüm taraflarca dinlenilmesi talep etti. Ancak bu talep kabul görmediği gibi Anayasa Mahkemesi önce Milli Eğitim Bakanı ve Bakanlık yetkililerini dinledi. Ardından Eğitim-Bir-Sen ve Türk Eğitim-Sen’i de birlikte dinledi. Son olarak da Eğitim-İş ve Eğitim-Sen olarak salona aynı anda alındı, bu iki sendika sözlü açıklamaları ayrı yaptı. 

AYM, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun Bazı Maddelerini İptal Etti

Anayasa Mahkemesi, Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına ilişkin başvuruyu esastan görüştü. Yüksek Mahkeme, bazı maddelerin iptaline karar verdi.

Anayasa Mahkemesi  7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu’nda yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle Cumhuriyet Halk Partisi’nin  yaptığı başvuruyu, Genel Kurul gündeminde karara bağladı. Yüksek Mahkeme’den yapılan açıklamada şu maddelerin iptal edildiği bildirildi:

- Kanunun 5 numaralı maddesinin 3 numaralı fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan,

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik eğitimleri uzatıldı

 “... Adaylık Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda...” ibaresi

-Kanunun 5'inci maddesinin 4 numaralı fıkrasının ç bendi

(ç) Aday öğretmenler için öngörülen Aday Öğretmen Yetiştirme Programına mazeretsiz olarak katılmayanlar ile bu program sonunda Adaylık Değerlendirme Komisyonunca yapılan değerlendirmede başarısız olanların

- Kanunun 5'inci maddesinin 6 numaralı fıkrası

“Aday öğretmenlerin adaylık sürecinde yetiştirilmesine esas Aday Öğretmen Yetiştirme Programı ve Adaylık Değerlendirme Komisyonunun oluşumu ile aday öğretmenlik sürecine ilişkin diğer usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”

- Kanunun 6 numaralı maddesinin 1 numaralı fıkrasının b bendi

(b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan - Kanunun 6 numaralı maddesinin 2 numaralı fıkrasının birinci cümlesinde yer alan, “... ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar...” ibaresi

- Kanunun 6 numaralı maddesinin 8 numaralı fıkrası

“Öğretmenlik mesleği kariyer basamaklarında ilerlemeye ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle düzenlenir.”