Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmayı tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerine konuştu.

Bakan Nebati'nin, konuşmasının satır başları şöyle;

Salgın sonrası dönemde sağladığımız istihdamla ülkemiz birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmaktadır. İlk on ayda istihdam artışı 1 milyon 227 bin kişi olmuştur. Ekim itibarıyla istihdam 31,2 milyon seviyesiyle tarihi zirveleri görmüştür.

Türkiye, en çok ziyaretçi çeken 4. ülke konumundadır. 2022 yılında 51 milyonun üzerinde ziyaretçi ve 46 milyar dolar turizm geliri bekliyoruz.

"Cari fazla 49 milyar dolara ulaşmıştır"

İthalat ise yüksek enerji fiyatları sonucunda yıllık 360 milyar dolara ulaşmıştır. Cari açık, ihracat ve turizmin önemli katkısına rağmen, enerji ve altın ithalatına bağlı olarak artmıştır. Ekim itibarıyla yıllık cari açık 43,5 milyar dolar olurken, enerji ve altın hariç cari fazla 49 milyar dolara ulaşmıştır.

Yüksek enflasyonun sebep olduğu tüm sorunların farkındayız ve enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliğimiz olarak görüyoruz.

Kur Korumalı Mevduatın (KKM) maliyeti giderek azalıyor. Ocak-Ekim döneminde KKM'ye bütçeden 91,6 milyar TL harcama yapılırken, kurdaki istikrar ile kasım ve aralıkta şu ana kadar bütçeden herhangi bir aktarım yapılmamıştır.

"Türkiye yüzde 22,8 ile en düşük vergi yüküne sahip beşinci ülke konumundadır"

Genel vergi yükümüz yüzde 41 olan AB ve yüzde 34 olan OECD ortalamasının oldukça altındadır. OECD toplam vergi yükü sıralamasına göre 2021 yılında Türkiye yüzde 22,8 ile en düşük vergi yüküne sahip beşinci ülke konumundadır. Ayrıca, OECD tanımlamasına göre 2002'de yüzde 46,9 olan dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki payı 2021 yılında yüzde 42,1'e gerilemiştir. Mükelleflerimize verdiğimiz hizmetin kapsamını genişletmek ve kalitesini artırmak için sürekli gayret sarf ediyoruz.

2002'de yüzde 43,2 olan faizin bütçe içindeki payını 2022 yılı başlangıç bütçesinde yüzde 13,7 olarak öngörmüştük. Yılsonunda bu oranın da altında kalarak, yüzde 10,5'e gerilemesini bekliyoruz.

"EYT ile ilgili çalışmayı titizlikle yürütüyoruz"

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili çalışmayı da tüm paydaşların görüşlerini dikkate alarak titizlikle yürütüyoruz. Çalışmanın detayları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından en kısa zamanda kamuoyuna açıklanacaktır.

Kaynak:TRT