Bartın Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine yönetmeliğine göre  1.dönem il genelinde yapılacak  ortaokul ve lise 1.ortak yazılı sınav tarihlerini yayımladı.

Bartın MEM yaptığı duyuruda, yapılacak il geneli ortak yazılı sınavlarla ilgili ortaokul ve lise uygulama yönergelerini, sınav takvimlerini ve sıanvda hangi konudan kaç soru sorulacağını belirten belirtge tablolarını da yayımladı.

Gözetmen, sınavı yapılan dersin branşından olmayacak. Sınavdan alınacak puanın e-okul sistemine dersin 1. yazılı sınav notu olarak girilecek.

BARTIN 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 5,6 ve 7. SINIF ORTAK SINAV YÖNERGESİ

• Ortak sınavlarda çıkacak olan konuların kazanımları belirtke tablolarında belirtilmiştir.
• İlimizde örgün eğitim öğretim gören Resmi/Özel 5,6 ve 7. sınıf öğrencilerine Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden aşağıda verilen takvime göre ortak sınavlar uygulanacaktır.

• Sınav süresi 40 dakika (1 ders saati) olacaktır.
• Sınavlarda görev alacak gözetmenler, ilgili dersin dışındaki ders öğretmenlerinden seçilecektir. Örneğin; Matematik sınavında matematik dersi öğretmenleri dışında bir öğretmen gözetmen olmalıdır.
• Tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin sınavlarını, ders öğretmenleri Bireysel Eğitim Programına uygun şekilde hazırlayarak ortak sınav ile aynı gün ve saatte uygulayacaktır. Öğrencinin soru kâğıdı ve cevap anahtarı, sınav yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilecektir.
• Herhangi bir mazeretten sınava giremeyen öğrencilerin telafi sınavı ders öğretmeni tarafından yapılıp değerlendirilecektir. Soru kâğıdı ve cevap anahtarı telafi sınavı yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilecektir.
• Sınav evrakları yalnızca okul yönetimine veya okul müdürü tarafında yetkilendirilen personele teslim edilecektir.
• Sınav sonuçları tüm sınavların tamamlanmasının ardından en geç 10 iş günü içerisinde okullara duyurulacaktır.
• Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar sonuçlar açıklandıktan 5 iş günü içerisinde Bartın Ölçme Değerlendirme Merkezine yapılabilecektir.
• Ortak sınavın okullarda yürütülmesi okul müdürlüklerince sağlanacaktır.

Bartın il geneli Ortaokul Ortak Yazılı Sınav yönergesi için TIKLAYIN

Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik soruları ve cevapları Uzman öğretmenlik ve Başöğretmenlik soruları ve cevapları

BARTIN 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 1. DÖNEM 9. SINIF ORTAK SINAV YÖNERGESİ

• Ortak sınavlarda çıkacak olan konuların kazanımları belirtke tablolarında belirtilmiştir.
• İlimizde örgün eğitim öğretim gören Resmi/Özel 9. sınıf öğrencilerine matematik ve fizik derslerinden aşağıda verilen takvime göre ortak sınavlar uygulanacaktır.

• Sınav süresi 40 dakika (1 ders saati) olacaktır.
• Sınavlarda görev alacak gözetmenler, ilgili dersin dışındaki ders öğretmenlerinden seçilecektir. Örneğin; Matematik sınavında matematik dersi öğretmenleri dışında bir öğretmen gözetmen olmalıdır.
• Tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinin sınavlarını, ders öğretmenleri Bireysel Eğitim Programına uygun şekilde hazırlayarak ortak sınav ile aynı gün ve saatte uygulayacaktır. Öğrencinin soru kâğıdı ve cevap anahtarı sınav yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilecektir.
• Herhangi bir mazeretten sınava giremeyen öğrencilerin telafi sınavı ders öğretmeni tarafından yapılıp değerlendirilecektir. Soru kâğıdı ve cevap anahtarı telafi sınavı yapıldıktan sonra 3 iş günü içerisinde Ölçme Değerlendirme Merkezine teslim edilecektir.
• Sınav evrakları yalnızca okul yönetimine veya okul müdürü tarafında yetkilendirilen personele teslim edilecektir.
• Sınav sonuçları, tüm sınavların tamamlanmasının ardından en geç 10 iş günü içerisinde okullara duyurulacaktır.
• Sınav sonuçlarına yönelik itirazlar sonuçlar açıklandıktan 5 iş günü içerisinde Bartın Ölçme Değerlendirme Merkezine yapılabilecektir.
• Ortak sınavın okullarda yürütülmesi, okul müdürlüklerince sağlanacaktır.

Bartın il geneli Lise Ortak Yazılı Sınav yönergesi için TIKLAYIN

Hangi Dersten hangi konudan kaç soru çıkacak.

Ortaoku ve lise ortak yazılı sınavlarda hangi dersten, hangi konudan kaç soru çıkacak. Bunun için belirtge tabloları yayımlandı. Ortaokul belirtge tablosu ve lise belirtge tablosu

ZEKİHABER.COM