"Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenler, neden uzman öğretmenlik seminer konularından sorumlu tutuluyor?" sorumuza cevap bulabilmek için öncelikle ilgili mevzuata göz atmamız gerekmektedir.

Öğretmenlik Meslek Kanununun "Öğretmenlik kariyer basamakları" başlıklı 6. maddesinde; "(1) Aday öğretmenlik dahil öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunanlardan;

a) Mesleki gelişime yönelik 180 saatten az olmamak üzere düzenlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan,

b) Mesleki gelişim alanlarında uzman öğretmenlik için öngörülen asgari çalışmaları tamamlamış olan,

c) Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan,

öğretmenler uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Uzman öğretmen unvanı için yapılan yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara uzman öğretmen sertifikası düzenlenir.

(2) Uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası bulunmayan uzman öğretmenlerden mesleki gelişime yönelik 240 saatten az olmamak üzere düzenlenen Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olan ve mesleki gelişim alanlarında başöğretmenlik için öngörülen çalışmaları tamamlayanlar başöğretmen unvanı için yapılan yazılı sınava başvuruda bulunabilir. Yazılı sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılır. Yazılı sınavda başarılı olanlara başöğretmen sertifikası düzenlenir." hükümleri,

Aday Öğretmenlik Ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliğinin "Uzman öğretmen veya başöğretmen unvanları için öngörülen yazılı sınava başvuracaklarda aranacak şartlar" başlıklı 12. maddesinde; "(1) Uzman öğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak öğretmenlerde;

ç) Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 180 saatlik Uzman Öğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,
d) Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır.

(2) Başöğretmen unvanı için yapılacak yazılı sınava başvuruda bulunacak uzman öğretmenlerde;

b) Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak,

ç) Uzman öğretmenlerin mesleki gelişimlerine yönelik hazırlanan en az 240 saatlik Başöğretmenlik Eğitim Programını tamamlamış olmak,

d) Başöğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını tamamlamış olmak,

şartları aranır." hükümleri,

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları Ve Eğitim Programına İlişkin Yönergenin

"Eğitim programı" başlıklı 6. maddesinde, "(1) Eğitim Kurulu kararıyla belirlenen Ek-1 Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ve Başöğretmenlik Eğitim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde yürütülür.

(2) Eğitim programını tamamlayanlara seminer belgesi düzenlenir. Seminer belgesi, düzenlendiği tarihi takip eden üç yıl süreyle geçerlidir; bu süre içinde eğitim programında değişiklik olması halinde öğretmenler/uzman öğretmenler değişen konularla sınırlı eğitime tabi tutulur." hükümleri gereği, Uzman Öğretmenlik Eğitim Programına göre; öğretmenlerin Uzman Öğretmen unvanı için 180 saatlik eğitim 18 Temmuz -05 Eylül 2022 tarihleri arasında, Başöğretmenlik Eğitim Programına göre; uzman öğretmenlerin başöğretmen unvanı için 240 saatlik eğitim 18 Temmuz - 19 Eylül 2022 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Adayların eğitimlerin tamamını eksiksiz olarak izlemeleri gerekmektedir. Sadece yazılı içeriğin (PDF dosyası) okunmasıyla "eğitimi tamamlama şartı" yerine gelmemektedir. İzlenen her videonun solunda bulunan ikon video başlatıldığında turuncu, tamamlandığında ise yeşil renkli olmaktadır. Tüm videolar izlendiğinde (ikon yeşil olduğunda) eğitim tamamlanmış olacaktır. Eğitimin tamamlanmış sayılması için videoların %100 izlenme zorunluluğu vardır. Eğitimin tamamlanmış olup olmadığı ÖBA platformunda eğitimin "Eğitim Detayları" kısmından mutlaka kontrol edilmelidir. Sonra Mebbis Hizmetiçi Eğitim bölümünde değerlendirme yapılarak sertifika alınmalıdır.

Aşağıda uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik Eğitim Programı Seminerleri listelenmiş bulunmaktadır.

Uzman Öğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabını(PDF) bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ

Başöğretmenlik Yetiştirme Programı Çalışma Kitabını(PDF) bilgisayarınıza indirmek için TIKLAYINIZ

Uzman Öğretmenlik eğitim programı ilk 9 seminerden oluşmaktadır. Başöğretmenlik eğitim semineri ise 12 seminerden oluşmaktadır.

Listeler incelendiğinde Başöğretmenlik Eğitim Programının ilk 9 semineri uzman öğretmenlik seminer konusu olduğuna göre ilgili mevzuatına göre de başöğretmenlik sınavına girmek için "Uzman öğretmen olarak görev yapıyor olmak," şartı arandığından başöğretmen adaylarının uzman öğretmenlerin sorumlu olduğu eğitim seminerlerinden sorumlu tutulması en baştan temel mantık ilkelerine ve hukukun temel ilkelerine aykırıdır.

Başöğretmenlik sınavına girecek uzman öğretmenler, neden uzman öğretmenlik seminer konularından sorumlu tutuluyor? Sorusuna verilecek cevabımız yok fakat bakanlığın mantığını tahmin edecek olursak hali hazırda uzman öğretmenler bu eğitimlere tabi tutulmadığından 2005-2006 yıllarında direkt olarak uzman öğretmenlik sınavı ile bu unvanlara sahip olduklarından bunları da bu aradan çıkartalım demiş olabilirler.

UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI SEMİNERİ - MEB PERSONELİ

1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

4. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI

5. EĞİTİMDE KAPSAYICILIK

6. ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

7. SOSYAL ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM

8. DİJİTAL YETKİNLİK

9. GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

BAŞÖĞRETMENLİK EĞİTİM PROGRAMI SEMİNERİ - MEB PERSONELİ

1. ÖĞRENME VE ÖĞRETME SÜREÇLERİ

2. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

3. ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK

4. EĞİTİM ARAŞTIRMALARI VE AR-GE ÇALIŞMALARI

5. EĞİTİMDE KAPSAYICILIK

6. ÇEVRE EĞİTİMİ VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

7. SOSYAL ETKİLEŞİM VE İLETİŞİM

8. DİJİTAL YETKİNLİK

9. GÜVENLİ OKUL VE OKUL GÜVENLİĞİ

10. OKUL GELİŞTİRME VE LİDERLİK

11.SOSYAL DUYGUSAL ÖĞRENME BECERİLERİN GELİŞTİRİLMESİ

12.BİLİŞSEL DÜŞÜNME BECERİLERİ

Memurlar.net-Ahmet KANDEMİR