Cumhurbaşkanlığı kararıyla bayram haftasına denk gelen 10,11 Mayıs tam gün ve 12 Mayıs sabahı tüm kamu çalışanlarına 2,5 gün genel idari izin verildi. 

12 Mayıs gününün öğleden sonrası ve 13,14 ve 15 Mayıs tarihleri de Ramazan Bayramı nedeniyle tatil olduğu için bayram haftası 9 gün olmak üzere komple tatil edilmiş oldu.

Toplu Sözleşme Hükümleri Gereği : Genel idari izin verilen günlerde canlı ders yapılmayacak, ek ders ücretleri ise ödenecektir.

Ek Ders Yönetmeliği Gereği : Bayram tatiline denk gelen günlerde ise canlı ders yapılmayacak ve milli ve mahalli bayram kutlamaları olmadığı için ek ders ücretleri de kesilecektir.

Öğretmenlerin aylık karşılığı ek ders ücretleri de hesaba katıldığında hafta bütünlüğü açısından hesaplandığında çoğu öğretmen o hafta ek ders ödemesi alamamış olacaktır.

 MEB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bu tarihlerde öğretmenlerin de idari izinli sayılması sebebiyle okullardaki uzaktan eğitime ara verilecek. Bakanlığa bağlı tüm resmi ve özel okullar, 10-11-12 Mayıs'ta tatil olacak.

Tüm genel idari izinlerde olduğu gibi bu idari izinde de okul yöneticileri ve öğretmenler, üzerlerinde bulunan ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacak.

Ek Ders Yönetmelik Maddesi

MEB Personel Genel Müdürlüğünün 02/02/2011 tarih ve B.08.0.PGM.0.06.02.32-491/ 7386 sayılı, Ek ders ücreti konulu yazılarında; “İl düzeyinde millî ve mahallî bayramların kutlamaları için kurulan hazırlık komitelerinde görevlendirilen yönetici ve öğretmenler, millî ve mahallî bayramların hazırlık çalışmalarına katılan yönetici ve öğretmenler, söz konusu bayramların hazırlık çalışmalarına ve törenlerine sınıf veya okul bütünlüğünde katılan öğrencilerin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının yönetici ve öğretmenleri ile millî bayramlar nedeniyle tatil edilen günlerde ders görevlerini yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim ve hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.” hükmüne yer verilmiştir. 

Toplu Sözleşme Maddesi:

“01.09.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.”