MEB Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, ilkokullarda test sistemi yerine geliştirilen "süreç odaklı" öğrenme yaklaşımı kapsamında biçimlendirici değerlendirmeye dayalı ölçme araçları 1, 2, 3 ve 4.sınıflar matematik, Türkçe, Sosyal bilgiler ve Hayat Bilgisi etkinlik örnekleri yayımladı.

İlkokul 4.sınıflarda da artık yazılı sınavlar yapılamacayak. Örneklere göre biçimlendirici değerlendirme yapılacak.Bunun için örnekler gibi değerlendirme etkinlikleri uygulanacak.

Biçimlendirici değerlendirmeye yönelik ilgili mevzuatta yer alan "Okul öncesi ve ilkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıflarda öğrencilerin akademik ve sosyal gelişiminin takibi, ders öğretmenlerince sürekli yapılır. Öğrencilerin gelişim düzeyleri; öğretmen rehberliğinde gerçekleştirilen bireysel ve grupla yapılan etkinliklere katılım gözlem formları, oyun temelli değerlendirmeler ve verilen görevleri yerine getirme amaçlı ölçme araçları ile takip edilir." hükmü ile "İlkokullarda öğrencilerin Türkçenin doğru ve güzel kullanımını geliştirmek amacıyla 'dinleme, konuşma, okuma ve yazma' becerilerinin izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik ölçme araçları kullanılır." hükmü gereğince Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce  "Biçimlendirici Değerlendirme Etkinlik Örnekleri" hazırlandı. 

İlkokulların farklı sınıf düzeyleri için hazırlanan ve süreç odaklı değerlendirmeyi temel alan biçimlendirici değerlendirme örnekleri yayımlanmıştır. Örnekler pdf olarak indirmek için aşağıdaki bağlantılara tıklamanız yeterli olacak.

İlkokul 2023 Yılı 1, 2, 3 ve 4.Sınıf biçimlendirici değerlendirme etkinlik örnekleri

İlkokul 1, 2, 3 ve 4.sınıflar "Biçimlendirici değerlendirme etkinlik örnekleri" nden bir çok ders için birer örnek yayınlanırken, 4.sınıf matematik ve sosyal bilgiler dersleri için ikişer örnek yayınlandı. Örnekleri pdf olarak buradan indirebilirsiniz.

1. Sınıf Türkçe Okuma-Yazma Becerisi Örneği için TIKLAYIN

1. Sınıf Hayat Bilgisi Örneği için TIKLAYIN

2. Sınıf Türkçe Yazma Becerisi Örneği için TIKLAYIN

2. Sınıf Hayat Bilgisi Örneği için TIKLAYIN

3. Sınıf Türkçe Okuma Becerisi Örneği için TIKLAYIN

3. Sınıf Hayat Bilgisi Örneği için TIKLAYIN

4. Sınıf Türkçe Konuşma Becerisi Örneği için TIKLAYIN

4. Sınıf Türkçe Okuma Becerisi Örneği için TIKLAYIN

4. Sınıf Matematik (Geometri) Örnek-1 için TIKLAYIN

4. Sınıf Matematik Örnek-2 için TIKLAYIN

4. Sınıf Fen Bilimleri Örneği için TIKLAYIN

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek-1 için TIKLAYIN

2023-2024 yılı MEB okula uyum dokümanları 2023-2024 yılı MEB okula uyum dokümanları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Örnek-2 için TIKLAYIN

Etkinlik örneklerinden bir kaç ekran görüntüsü

1.Sınıf hayat bilgisi etkinlik örneği
2.Sınıf türkçe etkinlik örneği
3.Sınıf türkçe değerlendirme etkinlik örneği

4.Sınıf matematik değerlendirme etkinlik örneği

4.Sınıf sosyal bilgiler değerlendirme etkinlik örneği

ZEKİHABER.COM