MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2023 yılı BİLSEM öğretmen seçme ve atama kılavuzunu yayınladı. Böylece BİLSEM öğretmen atama ile ilgili merak edilen, kontenjanlar, atama takvimi, başvuru tarihleri, başvuru şartları, değerlendirme ve sözlü sınav, yerleştirme ve tercih işlemleri ile ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.

Kılavuzdaki önemli BİLSEM başvuru ve atama ile ilgili hususları soru-cevap şeklinde burada bir araya getirmeye çalıştık.

2023 BİLSEM'e başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? BİLSEM Atama Takvimi

Başvuru işlemleri 06-10 Şubat 2023 tarihleri arasında http://mebbis.meb.gov.tr adresinden yapılacak. Başvurulara ait onay işlemleri ise 06-14 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2023 Bilsem Atama Takvimi

BİLSEM'e hangi öğretmenler başvuru yapabilir, başvuru şartları nedir?

a) Başvuru tarihinin son günü itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında adaylık dâhil en az 3 yıl öğretmen olarak görev yapmış olmak.
b) Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4’üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren başvurunun son günü itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak.
c) Öğretmen olarak görev yaptığı ildeki bilim ve sanat merkezlerinden en az birinde, EK-1: Atama Yapılacak Alanlar Çizelgesinde yer alan atama alanlarında, ilan edilen boş kontenjanın bulunması.
d) Zorunlu çalışma gerektiren yerler dışındaki eğitim kurumuna atanacaklar bakımından, Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 30.09.2023 tarihi itibarıyla zorunlu çalışma yükümlülüğü tamamlanmış, zorunlu çalışma yükümlülüğünden muaf tutulmuş ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü ertelenmiş olmak.

BİLSEM'e başvuruda 3 yıllık süreye askerlik ve aylıksız izinde dahil mi?

Asker öğretmenlikte geçirilen süreler, 3 yıllık sürenin hesabına dâhil edilecektir. Ancak aylıksız izinde geçirilen süreler 3 yıllık sürenin hesabında dikkate alınmayacaktır.

BİLSEM Başvuru nasıl yapılacak?

Başvuruda bulunacak öğretmenler, elektronik başvuru formuna http://mebbis.meb.gov.tr adresinden kişisel kullanıcı adı ve şifresiyle giriş yaptıktan sonra “Başvuru İşlemleri” seçeneğine tıklayarak ulaşabileceklerdir.

Değerlendirme Kriterleri Formunda (EK-2) belirtilen kriterlere ilişkin belgeler, öğretmenlerin görev yaptıkları okul/kurum müdürlükleri tarafından “aslı görüldü” şeklinde onaylanacak olup öğretmen tarafından sisteme yüklenecektir.

Başvuru ve onay işlemleri MEBBİS’ten takip edilebilecektir.

BİLSEM değerlendirme nasıl yapılacak?

Başvurular il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirmeye alınacaktır.

Değerlendirme işlemleri, başvuru aşamasında öğretmen tarafından MEBBİS’e yüklenen belgeler üzerinden yapılacak olup geçersiz belge tespit edilmesi durumunda ilgili kriterden alınan puan değerlendirme dışı bırakılacaktır.

Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) doğrultusunda kriter ve belge kontrolü sonuçlarına göre alanlar bazında belirlenen gerekçeli puanların bulunduğu öğretmen listesi, sistem üzerinden alınarak puan üstünlüğüne göre il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecektir.

Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına ait itirazların il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilmesi sonucunda alanlar bazında belirlenen gerekçeli puan listesi, sistem üzerinden alınarak il millî eğitim müdürlüklerince internet sitesinden ilan edilecektir.

Sözlü sınava girmeye hak kazanan öğretmenlerin listesi, Değerlendirme Kriterleri Formundan (EK-2) elde edilen ve itiraz sonrası kesinleşen puanlar doğrultusunda ildeki bilim ve sanat merkezlerinin alanlar bazındaki kontenjanının 3 (üç) katı olacak şekilde en yüksek puandan başlamak üzere belirlenecek ve Bakanlık tarafından yayımlanacaktır. Son sıradaki adayla aynı puanı alan öğretmenler de sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

Sözlü sınava katılacak öğretmenlerin sınava ilişkin tarih, saat ve yer bilgileri Bakanlık tarafından meb.gov.tr / orgm.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.

BİLSEM sözlü sınavları nerede yapılacak?

Sözlü sınav; Bakanlıkça belirlenen bölge merkezlerinde, bölge sözlü sınav komisyonları tarafından yapılacaktır.

Sözlü sınava katılacak öğretmenler sözlü sınav tarihinde valiliklerce “görevli izinli” sayılacaktır.

BİLSEM değerlendirme ve sözlü sonucuna kaç gün içinde ve nasıl itiraz edilebilecek?

Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden yapılan değerlendirme sonuçlarına itirazlar, değerlendirme sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren en fazla 5 (beş) iş günü içinde dilekçe ile il öğretmen değerlendirme komisyonuna yapılacaktır.İtiraz başvuruları için il/ilçe/kurum onay işlemi olmayacaktır. İtirazlar, itiraz başvuru süresinin bitiminden itibaren en fazla 3 (üç) iş günü içinde sonuçlandırılarak il millî eğitim müdürlüğünce ilan edilecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, sonuçların ilan tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü içinde il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır.

Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar, Bakanlıkça oluşturulacak bölge sözlü sınav komisyonu tarafından incelenecektir.

Sözlü sınav sonuçlarına ait itiraz sonuçları, başvuru sahibine yazılı olarak il millî eğitim müdürlüğü aracılığı ile bildirilecektir.

BİLSEM yerleştirmeye esas puan nasıl belirlenecek?

Sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, il öğretmen değerlendirme komisyonu tarafından Değerlendirme Kriterleri Formu (EK-2) üzerinden belirlenen puanın %60’ı ile sözlü sınavdan alınan puanın %40’ı toplanarak belirlenecektir.

Tercih yapmaya esas puanın oluşması için öğretmenin sözlü sınavdan 60 ve üzeri puan alması gerekmektedir.

Alanlara göre sözlü sınava katılan öğretmenlerin tercih yapmaya esas puanları, Bakanlık tarafından http://meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

BİLSEM tercih işlemleri nasıl olacak?

Tercih yapmaya esas puanı 40 ve üzeri olan öğretmenler, atama döneminde görev yaptıkları ilde alanlarında boş kontenjan bulunan bilim ve sanat merkezlerini tercih edebilecektir.

Başvuru sürecinden sonra görev ili değişen ve/veya alan değişikliği yapan öğretmenlerin tercih başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Atamalar, öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak tercih yapmaya esas puan üstünlüğüne göre atama takviminde belirtilen tarihte Bakanlıkça yapılacaktır.

40 ve üzeri puan almış öğretmenlerden ataması gerçekleşmeyenlerin puanları geçerliliğini yitirecektir.

Atama sonuçları, Bakanlığın resmî internet adresinde ilan edilecektir.

Yayımlanan kontenjanlar yargı kararı nedeniyle Bakanlıkça güncellenebilecektir. Yapılan güncellemeler il millî eğitim müdürlüklerine bildirilecektir.

2023 Yılı (BİLSEM) Bilim ve Sanat Merkezlerine Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu için TIKLAYIN

Kılavuzda başvuru ve atama ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiler, başvuru yapılacak alanların listesi ve alan kodu (EK-1), Değerlendirme kriterleri formu (EK-2), Bilim ve Sanat merkezlerine öğretmen seçme sözlü sınav değerlendirme formu (EK-3) yer almaktadır.

BİLSEM'e hangi branştan kaç öğretmen alınacak? Kontenjan dağılımı nasıl olacak?

2023 Yılı Bilim ve Sanat Merkezleri Öğretmen Seçme ve Atama Kılavuzu Kontenjanları için TIKLAYIN 

Listeden hangi il'e-ilçe'ye hangi branştan kaç öğretmen alınacak görebilirsiniz. Aşağıda bazı illerde atanacak öğretmen sayılarını parantez içinde yazdık.

İllerin kontenjan listesi alfabetik sıraya göre: Adana(63), Adıyaman(23), Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum(16), Denizli(47), Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkâri, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Siirt, Sinop, Sivas, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak, Van, Yalova, Yozgat, Zonguldak(39)

bilsem 2023 KONTENJAN DAĞILIMI