2789 sayılı Ağustos 2023 tarihli EK-2 tebliğler dergisinde yer alan yönergeye göre bilgisayar "Bilgisayar Formatör Öğretmenliği" diğer bir deyişle "BT Rehber Öğretmenliği" ni artık sadece Bilişim Teknolojieri öğretmenleri yapabilecekler.

Bilişim teknolojileri alanında açık olmaması durumunda ise formatörlük sertifikası bulunan herhangi bir öğretmen başvuru yapabiliyordu. Artık bu mümkün olmayacak!

Yayınlanan "MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge" ye göre yeterli yada istekli Bilişim Teknolojileri öğretmeni bulunmaması durumunda da diğer alan öğretmenlerine görev verilemeyecek.

Bilişim teknolojileri rehberliği

BT Rehber Öğretmeni yeni yönergede şu şekilde yer aldı.

Tanımalar ve kısaltmalar

MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli! MEB açık liseye başlama belirsizliğini gidermeli!

"BT Rehber Öğretmeni: FATİH Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullarda görevlendirilen bilişim teknolojileri öğretmenlerini,"

MADDE 71 – (1) FATİH Projesi ile BT araçlarının ve elektronik içeriklerin öğrenme ve
öğretme süreçlerinde etkin kullanımına yönelik, FATİH Projesi kapsamında donanım kurulumu yapılan okullarda görev yapmak ve görev tanımları Genel Müdürlükçe belirlenmek
üzere, valilik onayı ile “FATİH Projesi BT Rehberliği Görevi” bilişim teknolojileri öğretmenleri
tarafından yürütülür. 

Bakalım MEB, bu değişiklikle, yapay zekanın hayatı değiştirdiği günümüz dünyasında bu yönerge değişikliği işi çözebilecek mi?

23 Ağustos 2023 tarihli ve 81990708 sayılı "MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün Teşkilat ve Görevlerine İlişkin Yönerge" için TIKLAYIN

ZEKİHABER.COM