Çankırı Milli Eğitim Müdürlüğü kök değerleri projesiyle ilgili internet sitesinde şu açıklamaya yer verdi:

"Öğretimin sadece bilişsel-zihinsel öğrenmelerle sınırlı kalmayıp öğrencilerin duygu, tutum, değer, inanç gibi duygusal davranışlarının geliştirilmesi ve eğitimin bütüncül olarak ele alınması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Kök Değerler Projesi' İlimiz genelinde uygulanmaya başladı.

İl genelinde hazırlanan İl çerçeve planı doğrultusunda Ocak ayı değeri "Dürüstlük" olarak belirlendi. Dürüstlük temasının, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde farklı çalışmalarla işlenerek öğrencilerde farkındalık oluşturulması hedefleniyor.

Proje sayesinde değer ve tutumların öğrencilere bilişsel düzeyi aşarak, duygu ve davranış boyutunda kazandırılması, okuldaki yaşam kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilerin okulda kendini daha güvenli ve mutlu hissetmesi, öğrencilerin evrensel ve toplumsal değerleri içselleştirerek başta kendisini, ailesini, ülkesini ve dünyayı daha iyi hâle getirebileceğinin farkına varması amaçlanıyor."