Uzaktan eğitimde öğretmenlerin cevabını merak ettiği sorulardan biri olan "Canlı derste hiç öğrenci olmazsa,öğrencilerin tamamı derse katılmazsa öğretmen ek ders ücreti ödenir mi?" sorusu cevabını buldu.

Pandemi dönemini başlayalı bir yılı geçti. Uzun bir süredir öğretmenlerin çoğu, derslerini uzaktan eğitim kararı çerçevesinde, canlı ders şeklinde yapıyorlar. Ancak öğretmenlerin canlı derslerle ilgili sıkıntıları yok değil. Bunlardan biri de zaman zaman canlı derslere hiç bir öğrencinin katılmaması. Bu durum eğitim-öğretim adına ciddi kayıp demek. Bu konuda öğretmenlerin kafa karışıklığına neden olan bir diğer husus; canlı derste hiç öğrenci olmazsa, öğretmenin o derse karşılık ek ders ücretinin ödenip-ödenmemesi meselesi. Tabi uzaktan eğitim, henüz her yönüyle oturmadığı için, canlı derslerle ilgili ister istemez cevap bekleyen bir takım sorular var. Bu sorulardan biri de "Uzaktan eğitimde öğretmen canlı dersi başlattığında derse katılan öğrenci olmazsa, öğretmene o saat ek ders ücreti ödenecek mi, öğretmen ek ders ücretini alacak mı?

Eğitim-İş bu konuda MEB'e öğretmenlere canlı derse hiç katılan öğrenci olmasa bile ücret ödenmesi gerektiği konusunda talepte bulundu. Eğitim-İş Sendikası, ''Eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin, uzaktan eğitim faaliyetlerinde öğrencilerin canlı derslere katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılarak, karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılmaları'' isteğinde bulundu. Eğitim-İş'in bu talebine MEB olumsuz karşılık verdi.

Eğitim-İş Sendikasının bu yazılı talebine, MEB Personel Genel Müdürlüğü yine resmi yazıyla cevaplandırdı.

CANLI DERSE HİÇ ÖĞRENCİ KATILMAZSA EK DERS ÜCRETİ ÖDENİR Mİ?

MEB Personel Genel Müdürlüğü'nün 8 Nisan.2021 tarihli ve ''Ek Ders Ücreti'' konulu yazısında şu ifade vardı:

''Öğretmenlerin, öğrencilerin derse katılmamaları nedeniyle yerine getiremedikleri ders görevlerini yapmış sayılmalarının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir.''

Bu cevaptan da anlaşıldığı üzere canlı derse katılan öğrenci olmazsa, öğrencilerin hepsi de canlı derse gelmezse, öğretmen canlı dersi başlatmış olsa bile, hiç öğrenci olmayan sınıfa girmiş gibi değerlendirildiği için, öğretmenler o saate karşılık gelen ek ders ücretlerini alamayacaklar.

Aslında MEB 2020 yılında "Uzaktan Eğitim Süreci ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevapları" nda sorulardan biri "Canlı derse hiçbir öğrenci katılmazsa ekders ücreti ödenir mi?" buydu. Bu soruya :"Canlı derse hiçbir öğrenci katılmazsa ekders ücreti ödenmeyecektir." cevabı verilmişti.

MEB canlı derse katılımı normal derse katılımla eşit tutuyor. Bu nedenle MEB Eğitim-İş'e aşağıdaki yazıdaki gibi cevap vererek isteğini geri çevirdi.

MEB, VAN Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderdiği görüş yazısında da canlı derse öğrencilerin tamamı katılmazsa ek ders ödenemez diye görüş belirtmiş.

YÜZ YÜZE(NORMAL) EĞİTİMDE DERSE HİÇ ÖĞRENCİ GELMEZSE EK DERS ÖDENMEYECEĞİNE DAİR GÖRÜŞ YAZISI

EĞİTİM-SEN, CANLI DERSE HİÇ ÖĞRENCİ GELMESE BİLE ÖĞRETMENİN ÜCRETİNİ ALABİLECEĞİNİ AÇIKLADI!

Eğitim-Sen'in 14 Ocak 2021 tarihli bu konuda açıklaması:

Sendikamıza, uzaktan eğitim kapsamında EBA ve EBA dışındaki platformlarda canlı ders görevini yerine getirmek için öğretmen yükümlülüklerini yerine getirdiği halde öğrenciler canlı ders katılmadığı için o derse ait ek ders ücretinin ödenmediği yönünde bilgiler gelmiştir. Öğretmenlerden kaynaklanmayan bir durumun sorumluluğu öğretmenlere yüklenemez. Danıştay’da başka bir davada ek dersle ilgili geçmişte benzer bir değerlendirme yapmış ve iptal kararı  vermiştir.  Bu nedenle bu konuda mağdur olan üyelerimiz okul müdürlüklerine ekte sunulan dilekçeyle dilekçede bırakılan boşlukları doldurarak başvurabilirler. Bu başvurulara olumsuz cevap verilmesi ya da 60 gün içinde cevap vermeyerek zımnen reddi durumunda üyelerimizin yargıya başvurma hakları vardır.  Bu davada veya sonraki tarihlerde öğretmenin canlı ders görevini yerine getirmek için yükümlülüklerini yerine getirdiğinin kanıtlanmasının istenmesi halinde EBA dışındaki platformlarda kayıt sistemi olmadığından öğretmenlerin öğrencilerin katılmadığı canlı dersin fotoğrafı çekmesinde yarar vardır.

Canlı derste öğrenci gelmediğinde ek ders ücreti kesilen öğretmenin okul idaresine vereceği dilekçe

ZEKİHABER.COM