Ailelerin Çocuk Eğitimine Katkı Yapması Nasıl Olacak? Bu Katkının Önemi İnsan doğduğu andan itibaren bir şeyler öğrenmeye başlayan ve öğrendiği şeyleri uygulamaya çalışan bir varlıktır. Eğer doğru şekilde yönlendirilmez ya da kötü örnekler görerek büyürse istemeden de olsa kötü eğitim almaya başlamış sayılır. Her zaman söylendiği gibi ilk eğitim aile içinde verilmektedir. Anne ve babalar bunu bilinçli olarak yapmasalar da her hareketleri, sözleri, olaylar karşısında verdikleri tepkileri bile çocuklarını eğitmekte ve büyümekte olan çocuk anne ile babasını örnek alarak hayata atılmaktadır. Bazı bilinçli anne ve babalar bu eğitimin farkında olup çocuklarına en iyi şekilde örnek olmaya çalışmakta ve onun geleceğine, eğitimine katkı yapmaktadır. Eğitim Nasıl Olur? İnsanların en iyi şekilde yalamasını sağlayan, içinde öğrenme ve öğretme gibi tekniklerin bulunduğu kavrama eğitim denir. Eğitim bilinçli ve bilinçsiz olarak birçok şekilde yapılmaktadır. İyi bir eğitim için çevrede iyi örneklerin olması gerekmekte ve bu iyi örnekler ilk olarak ailede yer almaktadır. Anne ve baba eğitimi, okul eğitiminden çok daha önce başlamakta bu da onlara düşen görevin ne kadar büyük olduğunu bizlere kanıtlamaktadır. Yapılan araştırmalara göre çocuğun kişisel gelişiminizin yüzde elliden fazlası 0-6 yaş arasındayken gerçekleşmekte bu da yine ailenin ne kadar önemli bir faktör olduğunu gözler önüne sermektedir. Bilinçli ebeveynler çocuklarının zeka oyunları oymasındaki becerisinden bile zekası yönünde yorumlar yapabilmekte ve hemen bu zekanın geliştirilmesi için çaba harcamaktadır. Ailede Eğitimin Önemi ​Okuldan önce ailede başlayan eğitim, çocuk okula başladığı zaman kendini başarı ya da başarısızlık ile göstermektedir. Sorunlu ailelerde büyüyen çocukların okula başladıkları anda adaptasyon sorunu yaşaması, diğer çocuklarla anlaşamaması ve ısrarla eğitimi kendinden uzaklaştırması kaçınılmazdır. Tam tersi olan çocuklarda ise, okula başladığı andan itibaren yükselen bir başarı göze çarpmaktadır, çocuk çevresiyle iletişim kurabilmekte ve eğitime yönelik güzel tepkiler vermektedir. Bu da çocukların geleceğinde, başarısında hatta özgüvenlerinde ailenin ne kadar büyük bir payı olduğunu göstermektedir. Sizler de çocuklarınızın iyi birer yetişkine dönüşmesi sürecinde olumlu etkiler yaratmak istiyorsanız, onların okula başlamalarını beklemeden iyi eğitimler almasını sağlayabilirsiniz. Bu eğitimin yalnızca öğretmekle değil, iyi birer örnek olmakla da gerçekleşeceğini unutmamalısınız.