Bu sayfada, YKS (TYT-AYT), KPSS, DGS vbsınavlara hazırlanan öğrenciler için Magzay yayınlarına ait tamamı çözümlü problemler soru bankasının örnek sayfalarına yer vererek almayı düşünen öğrenciler için bilgilendirme yapmayı düşündük.

ÖSYM'nin yeni soru tarzına uygun hazırlanan çözümlü soru bankasında sayısal mantık problemleri de var. Yazarı: Muhammet Ali ÖNDER 

Kitapta yer alan problemler: Sayı, kesir, yaş, yüzde ve karışım, alım-satım ve kar-zarar, işçi, grafik ve sayısal mantık

Magzay Yayınları Çözümlü Problemler Soru Bankası örnek sayfalar için TIKLAYIN

           Sevgili öğrenciler, 
     Bilindiği üzere ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda Problemler başlığı kapsamında çok sayıda soru sorulınaktadır. Bu bağlamda sınavlara hazırlanan her öğrenci için Problemler konusu önemli yer teşkil etmektedir. 
    Problemler konusu eğitim öğretimin ilk kademelerinden beri aşina olduğumuz bir konu olsa da kapsamı çok geniş olan bir konudur. Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz testlerde daha çok özgün probleınlere yer verdik. Özgün problemler hazırlarken temel düşüncemiz ÖSYM tarafından uygulanan sınavlardaki sonılann zorluk derecesi olmuştur. Son zamanlarda ÖSYM tarafından uygulanan sınavlarda Problemler başlığı altında sorulan sorular belirleyici olmaya başlamıştır. 
     Problemler çözülürken büyük ölçüde yorum gücü ve mantık kullanılır. Yorum yeteneğini ve mantığı geliştirmek ise çok miktarda özgün ve farklı soru tiplerini çözınekle mümkündür. Bu kitabı hazırlarken bu bilinçle hareket ettik. 
     TAMAMI ÇÖZÜMLÜ PROBLEMLER SORU BANKASI sizlerin gereksinimini karşılayacak yönde, MAGZAY YAYINLARI tarafından çok ciddi çaba harcanarak hazırlanmış bir kaynaktır. 
       Kitabın incelenmesinde katkıları olan Recep Ali ZENGİNBAL, Ali ÖNDER, Nurten KUTANİS, İsmail YAZICI, İsmail BALCAN ve İbrahim Çağatay YAMANLAR'a teşekkür ederiz. 

Tüm öğrencilere faydalı olması dileğiyle... "

Zekihaber.com