Dünyada ne kadar dil konuşulduğuna dair kesin bir bilgi vermek zordur. İnsanların kaç çeşit dil konuştuğunun kesin olarak bilinmemesinin farklı birçok sebepleri vardır. Dil araştırmacılarının dil tanımlarındaki farklılık bunlardan biridir. Kimi araştırmacıya göre, bağımsız veya özerk bir idaresi olan veya yazı diline sahip, en yakın akraba dilden bazı ses ve şekil farklılıkları barındıran her konuşma biçimi, ayrı birer dildir.
 

Bu anlayışa göre Türk lehçeleri olan Kazakça, Tatarca, Özbekçe, Kumukça, Uygurca, vb. ayrı diller olarak sayılır. Dili bu şekilde tanımlayanlara göre, dünyada yaklaşık yedi bin (Uluslararası dil ansiklopesi Ethnologue’un 2005 verisine göre 6912) dil konuşulmaktadır.

Dil sayılarının kesin olmamasının bir diğer nedeni ise dil ölümleridir. Her geçen gün gün küçük dillerin öldüğü, yani konuşanının kalmadığı haberleri gelmektedir. Bu da var olan dil sayısının doğal biçimde değişmesine sebep olmaktadır. Yeryüzündeki bütün dillerin henüz incelenmemiş, hatta bazılarının henüz keşfedilmemiş olması, bir dil adının birden fazla dilin adlandırılmasında kullanılması ve buna benzer diğer nedenler, dillerin sayısı ile ilgili kesin veriler edinmemizi etkilemektedir.

1789 yılında gerçekleşen Fransız Devriminin olgunlaşma döneminde başlayan milli kimlik arayışı, milletlerin köken merakını en üst seviyeye çıkarmıştır. Milli köklerin en somut verileri dillerdir. Bu sebeple dil araştırmaları artmış, milletler dillerinin hangi milletin diline yakın olduğunu tespite çalışmışlardır. Dünyadaki diller bu dönemlerde karşılaştırılmaya başlanmış, ortak özellikler tespit edilmiş, birbirine benzeyen dillerin aynı kökten türemiş olabileceği üzerinde durulmuştur. Diller, bu yıllardan başlayarak kökenlerine, konuşuldukları bölgelerine ve yapılarına göre çeşitli sınıflandırmalara tabii tutulmuşlardır. Diller genetik bağlarına, kökenlerine ve yapısal özelliklerine göre iki ana başlık altında sınıflandırılırlar. Şimdi o sınıflandırmaları beraber inceleyelim.

Kökenlerine Göre Diller

Dillerin tarihi süreçleri incelenirken, eski dönemlere gidildikçe, bazılarının aynı kökten türedikleri, akraba oldukları tespit edilmiştir. Yeryüzündeki dillerin pek çoğunun ortak bir ana dilden geldiği bilinmektedir. Aynı kökten gelen bu diller, bir dil ailesi oluşururlar.

1.Hint-Avrupa Dil Ailesi
Yeryüzün en büyük dil ailesidir. Bünyesinde yüzlerce dil ve lehçe barındırır. Avrupa, Amerika, Güney ve Batı Asya ile Avustralyada 2.5 milyar insan konuşmaktadır. Bu dil ailesi iki ana kola ayrılmaktadır:

A. Avrupa Kolu
Cermen Dilleri
Romen Dilleri (Bu grubun ana dili Latincedir)
Slav Dilleri
Kelt Dilleri
Baltık Dilleri
Yunanca
Arnavutça
Latino- Faliskan Dilleri,

B. Asya Kolu
İran Dilleri (Doğu İran Dilleri ile Batı İran Dilleri)
Hint Dilleri 
Ermenice
Farsça 
Ölü Diller

2.Afro-Asyatik Diller
Eski adı Hami-Sami olan bu dil ailesinde yaklaşık olarak 375 dil vardır. Yaklaşık olarak 400 milyon insanın konuştuğu bu dil grubunun coğrafyası Kuzey, Kuzeybatı, Orta-Kuzey Afrika ve Güneybatı Asya’dan müteşekkildir. İki ana kola ayrılır:

A. Sami Dilleri
Arapça
İbranice 
Aremice
Habeşçe 
Ölü Diller

B. Mısır Dilleri
Eski Mısır Dili
Kıpti Dili

C. Berberi Dili
D. Çad Dili
E. Kuşitik Dilleri

3.Çin-Tibet Dilleri Ailesi
A. Çince
B. Tibetçe
C. Birmanca

4.Kafkas Dilleri Ailesi
Kuzeybatı Kafkas Dilleri, Kuzeydoğu Kafkas Dilleri ve Güney Kafkas Dilleri.

5.Nijer-Kongo Dil Ailesi

6.Ural Dilleri Ailesi

A.Fin-Ugor Dilleri
B.Samayed Dilleri

7.Altay Dilleri Ailesi
A. Türkçe
B. Moğolca
C. Tunguzca
D. Korece
E. Japonca

2.Yapılarına Göre Diller

A. Yalınlayan (Tek Heceli) Diller: Bu gruba giren dillerde kelimeler kök biçiminde, bir heceden veya hecelerden oluşan yapıya sahiptir. Yalınlayan dillerde yapım veya çekim eki yoktur. Kelimelerin cümle içerisindeki yerleri onların birbiriyle ilişkisini ve anlamlarını belirler. Vurgu bu dillerde çok önemlidir. Bu grubun öne çıkan dili Çincedir.

B. Çekimli (Bükümlü, Boğumlu, Kaynaşmalı) Diller: Kelimeler kullanımları esnasında değişik yapılara bürünmektedir. Dil bilgisi işlevleri kelimedeki değişiklikle ifade edilir. Kelime kök veya gövdelerinden önce (ön ek) sonra (son ek) veya kelime köklerinin arasına (iç ek) sesler ilave edilebilir. Arapça bu grupta öne çıkan dildir. Avrupa Dil Ailesi ve Afro-Asyatik Diller bu gruptadır.

C. Eklemeli Diller: Kelime kökü değişmez. Köke yapım eki eklenerek farklı kelimeler türetilir. Kelimelerin cümlelerdeki bağlantıları veya onların dil bilgisel ilişkileride eklerle belirlenir. Türkçe, Korece, Macarca, Moğolca gibi diller bu gruba girmektedir.

Yaşar ERCAN- Türkçe Öğretmeni