16-20 Kasım seminer (mesleki) çalışma rapor örnekleri

16-20 Kasım seminer (mesleki) çalışma rapor örneklerini bir araya getirmeye çalıştık.

16-20 Kasım seminer (mesleki) çalışma rapor örnekleri

Öğretmenler, 1. ara tatilde seminer çalışmasını 16-20 Kasım tarihlerinde online olarak  mesleki çalışma programı çerçevesinde bitirdiler.

Zümre öğretmenlerinden, yapılan mesleki çalışmayla ilgili okul yönetimine rapor sunmaları istenebilir.Bu durumda öğretmenler raporun nasıl olacağı konusunda yararlanabilecekleri örnek raporları burada bir araya getirmeye çalıştık.

Uzaktan ve Yüze Eğitim Rapor Örneği (Kalıbı-Boş) - Word indirmek için TIKLAYINIZ

ÖRNEK SEMİNER RAPORLARI

................. İLKOKUL RAPOR ÖRNEĞİ

1.Gün: Okul idaresi tarafından Mesleki Gelişim Programları ve işleyiş hakkında bilgi verildi.OYGM Genel Müdürü Doç.Dr.Adnan BOYACI’nın konuşması dinlendi. Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK’un konuşması dinlendi.Kasım ara tatiline kadar geçen sürede yapılan eğitim faaliyetleri değerlendirildi.2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçleri, uzaktan eğitim çalışmaları değerlendirildi.

2.Gün: Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, https://orgm.meb.gov.tr/www/brosurler/icerik/1 364 adresinde yer alan öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik bilgilendirme videolarından oluşan “ Bilinçli İnternet Kullanımı” "Mesleğim Hayatım" portalının ve bu portal içerisinde aşağıda yer alan modüllerin tanıtıldı.
 • https://meslegimhayatim.meb.gov.tr/photo s/2020/02/05/metgem_2020_8sinif_taniti mlari_5e3ad105d345c.pdf adresinde yayımlanan sunumun izlendi.
 • //meslek.eba.gov.tr adresinde yayımlanan çerçeve öğretim programlarının ve öğretim materyallerinin incelendi.
“Medeniyet Bilinci” Prof. Dr. Bekir KARLIAĞA Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAR) Başkanı ve Yalova Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Seminer videolarının EBA’dan izlendi.

3.Gün: “Sanatsal Etkinlikler”  kapsamında düzenlenen Konser/Müzik Dinletileri  izlendi.

4.Gün: Söyleşi, Dinleti Etkinliği
 (*) “Okul ve Kurum Kültürü” Doç. Dr. Mustafa SEVER Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Seminer videolarının öğretmen.meb.gov.tr adresinden izlendi.

5.Gün: Prof. Dr. Münire KEVSER Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Necip TOSUN Yazar Seminer videolarının EBA’dan izlendi.
 “Yeni Teknoloji Üzerinden Eğitim” Tansu YEĞEN UiPaht Avrupa Bşk. Yrd. Seminer videolarının EBA’dan izlendi.

2020 – 2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI .... ORTAOKULU 1. ARA TAİL SEMİNER ÇALIŞMASI

KONU: "2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDA AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM PLANLAMALARININ YAPILMASI"  konusunda bir rapor yazılması   

Eksikliklerin giderilmesi noktasına gelmeden önce neden eksiklikler var sorusuna cevap vermek daha mantıklıca olur kanaatindeyiz. Pandemi öncesinde derslerin tamamı yüz yüze iken şu anda 5 vet sekiznci sınıflar da yüz yüze; 6 vet 7. Sınıflarda da uzaktan eğitim yapılmaktadır. Bütün sınıflarda ders saati azaltılmıştır. Türkçe dersi 5 vet 6. Sınıflarda 240 dakikadan beşlerde 90, altılarda 180 dakikaya inmiştir Yine 7 vet 8. Sınıflarda 200 dakika olan ders süresi 7. Sınıflarda 150 dakikaya, 8. Sınıflarda da 90 dakikaya inmiştir. Oysa müfredatta bir sınırlandırma yapılmamıştır. Bu durumda bir kısım kazanımların verilememesi doğal bir sonuç olmaktadır. 

Yüz yüze eğitim yapılan 5 vet 8. Sınıflarda öğrencinin okula devam edip etemesi veliye bırakılmıştır. Derslere devam etmeyen bir öğrencide eksik kazanımlar bulunması kadar doğal bir durum yoktur. 

Uzaktan eğitim yapılan dersler de performans açısından pek parlak değildir. Burada da bağlantı sorunları, tablet veya bilgisayar sorunları yaşanmaktadır. Ayrıca derslerde çocuk ev ortamında bulunduğu için anlatılan konuya konsantre olamamaktadır. Böyle olunca da bazı kazanımlar verildiği halde öğrenci tarafından algılanamaktadır. 

Bütün sınıflarda ders süreleri düşürüldüğü için işlenen konuların kavranması vet pekiştirilmesine yönelik çalışmalara zaman çok az kalmaktadır. Hele ders kitaplarındaki uzun metinlerin okunması başlı başına bir sorun olmaktadır. 

Bütün bu olumsuzluklara ragmen mesleğini seven öğretmenler olarak öğrencilerimizi en iyi şekilde yarınlara hazırlama azminde vet kararlılığındayız. 
Kazanımlar konusunda eksikliklerin giderilmesi için ilk önce ya müfredat sınırlandırılmalı ya da pandemi öncesi koşullarda ders yapılmalıdır. 
Biz Türkçe öğretmenleri olarak öğrencilerimize internet üzerinden oluşturduğumuz sınıf grupları aracılığı ile testler, konu özetleri, çalışma sayfaları, etkinlikler göndermekteyiz. Bu gönderdiğimiz çalışmaların da takibi yapılmaktadır. Eksik kazanımların giderilmesi konusunda yaptığımız çalışmalar ara tatil sonrasında artarak devam edecektir. 

Türkçe Zümresi

İLKOKUL 1. SINIF RAPORU
21 Eylül-13 Kasım tarihleri arasındaki 8 haftada yapılan aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde öğrencilerin öğrenme kazanımlarına ilişkin eksikler giderilmeye çalışılmış ve dersler iki gün okulda beş gün evde olacak şekilde planlanmıştır.

Seyreltilmiş sınıf modeli yüz yüze eğitimin kalitesini arttırmış, ancak öğrencilerin tamamının çevrim içi derslere katılımı sağlanamamıştır. Maalesef derse aktif katılamayan öğrenciler ders konularından gerekli kazanımlarda eksiklik yaşamaktadırlar.

Ders saatinin 30 dakikaya çekilmiş olması da derslerimiz açısından yetersizdir. Öğrencilerin psikolojisi ve ders işlenişinin süre olarak yetmemesi konuların ve kazanımların verilmesinde daha sade ve daha az etkinlikli anlatımı zorunlu hale getirmektedir.

Pandemi sürecinde öğrencinin okula devam edip etmemesi veliye bırakılmıştır. Hem yüz yüze hem de uzaktan eğitim derslerine devam etmeyen öğrenciler okuma yazmayı öğrenemeyecektir. Sene sonunda bununla ilgili nasıl bir yol izleneceği paylaşılmamıştır.

Daha verimli bir eğitim-öğretim için müfredatta sınırlandırma yapılmalıdır. Ayrıca çevrim içi derslere katılması için imkânı olmayan öğrencilere internet erişimi, tablet, bilgisayar vb. desteği sağlanmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 24 Kasım 2020, 01:12
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER