Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde kazanımlarda eksikliklerin giderilmesi

2.Dönem Aşamalı ve Seyreltilmiş Eğitim ile Hibrit Eğitim Süreçlerinde Kazanımlardaki Eksikliklere Yönelik Tamamlayıcı Eğitim Çalışmalarının Planlanması ile İlgili Hususlar

Aşamalı ve seyreltilmiş eğitim ile hibrit eğitim süreçlerinde kazanımlarda eksikliklerin giderilmesi

2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İKİNCİ DÖNEMİNDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK AŞAMALI VE SEYRELTİLMİŞ EĞİTİM İLE HİBRİT EĞİTİM SÜREÇLERİNDE ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME KAZANIMLARINA İLİŞKİN EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİNE YÖNELİK TAMAMLAYICI EĞİTİM ÇALIŞMALARININ PLANLANMASI (ORTAOKUL-LİSE)

1- 2020-2021 eğitim öğretim yılının 1.döneminde herhangi bir nedenden dolayı yapılamayan derslerin, 15 Şubat’tan itibaren uzaktan eğitim ve çevrimiçi araçlar vasıtası ile uygun zamanlarda telafi edilmesi sağlanacaktır.
2- İmkanlar ölçüsünde online (çevrimiçi) testler ve denemeler yapılarak öğrencilerin hangi kazanımlarda yetersiz olduğu belirlenerek eksikler giderilmeye çalışacaktır.
3- EBA’daki etkinlik, testler ve alıştırmalar ödev olarak verilecek ve mutlaka kontrolleri yapılacaktır.
4- Ders kitaplarındaki etkinlik ve ünite çalışmaları ödev olarak verilecek ve çevrimiçi olarak kontrol edilecektir.
5- Sınıf veli gruplarından dersler ve ödevlerle ilgili bilgilendirici açıklamalar yapılacak, canlı dersler ve yapılacak ödevlendirmeler önceden bildirilecektir.
6- EBA TV’deki ders programları ve ders saatleri önceden öğrencilere duyurulacaktır.
7- Çevrimiçi derslere katılan tüm öğrencilerin aktif tutulması sağlanacak ve birebir sorular sorularak derste aktif olmaları için çalışılacaktır.
8- Kazanımlar verilirken ayrıntıya girilmeyecek, konunun ana temasının kazandırılmaya çalışılacaktır.
9- 8.sınıflarda LGS, 5. 6. ve 7.sınıflarda ise Bursluluk Sınavına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
10- Derslerin daha verimli işlenebilmesi için konular önceden sınıf veli gruplarında paylaşılacak ve konuyla ilgili ödevlendirmeler yapılacaktır.
11- Canlı derslerde EBA’da yer alan video ders anlatımları, etkinlikler ve alıştırmalar kullanılacak, gerekirse ev ödevi olarak verilecektir.
12- LGS ve Bursluluk sınavına katılacak olan öğrencilerin mağdur olmaması için konu ve kazanımlar zamanında işlenecek ve herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecektir. Bu nedenle konuların en az bir hafta önceden bitirilmesi yararlı olacaktır.
13- Özel Eğitime ihtiyacı olan ve kaynaştırma eğitimine tabi tutulan öğrenciler için yapılacak çalışmalar, Özel Eğitim Öğretmenleri, Rehber Öğretmen ve öğrencinin ailesinin fikri alınarak yapılacak ve uzaktan eğitimden azami ölçüde yararlanmaları sağlanacaktır.
14- Sınavların zamanı ve niteliği, Milli Eğitim Bakanlığının vereceği karara göre belirlenecek ve okul idaresi tarafından öğrencilere duyurulacaktır. 

Not:Bu maddeler ortaokul için düzenlenmiştir ancak kolayca lise için ekleme-çıkarma yada değişiklik yapılarak uyarlanabilir.                                                                                 
 

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2021, 06:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER