2023-2024 eğitim öğretim yılından itibaren MEB destekleme ve yetiştirme (DYK) kurslarında 10 sınıfa-gruba kadar bir rehber öğretmen, 10'dan fazla sınıf olursa ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman görevlendirilecek.

MEB DYK yönergesinde yapılan değişiklikle 8.maddeye eklenen fıkra ile MEB hafta sonu kurslarında rehber öğretmen görevlendirilecek.

Açık liseye nakil ve geçişlerle ilgili hususlar Açık liseye nakil ve geçişlerle ilgili hususlar

MEB DYK'da 10 Sınıfa kadar 1 rehber öğretmen görevlendirilecek

DYK yönergesi 8.maddenin 5.fıkrası aynen şöyle :

"Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir."

"Öğretmenlerin seçimi ve görevlendirilmesi
MADDE 8- (1) Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler, Bakanlıkça yayımlanan e-Kılavuzda belirlenen takvime göre e-Kurs Modülü üzerinden il/ilçe merkez komisyonunca belirlenen kurs merkezlerine başvuruda bulunur. Kurslarda görev alacak öğretmenler il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirilir. Yaz dönemi kursları ile yaz okullarında öğretmenler bulundukları yerleşim biriminde görev alabilirler
     (2) Kurslarda, kurs talebinde bulunan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ve ihtiyaç bulunması hâlinde özel okullarda görev yapan öğretmenler kurum yönetiminin de izni alınarak görevlendirilebilir.
     (3) Kurslarda görevlendirilen öğretmenler mazeretleri sebebiyle görevlendirme onaylarının iptalini isteyebilirler. Ancak görevlendirme onayları iptal edilmeden görevlerini bırakamazlar. Görevlendirilmeleri bu şekilde iptal edilenlerin yerine, başvuruda bulunduğu hâlde görev verilemeyen diğer öğretmenler veya ilk defa müracaat edecek öğretmenler arasından il/ilçe merkez komisyonlarınca görevlendirme yapılır
     (4) Kurslarda görevli öğretmenler arasından nöbetçi öğretmen görevlendirilir.
     (5) Kurslarla ilgili ölçme ve değerlendirme süreçlerinin takibi, öğrenci merkezli bireysel gelişim süreçlerinin izlenmesi, rehberlik ve yönlendirme işlemlerinin takibi açısından 10 sınıfa/gruba kadar bir rehber öğretmen/psikolojik danışman, oluşturulan sınıfların/grupların 10’u geçmesi durumunda ikinci bir rehber öğretmen/psikolojik danışman il/ilçe merkez komisyonlarınca kurs merkezlerine görevlendirilir.

2023-2024 Yılı MEB Destekleme ve Yetiştirme Kursları (DYK) Yönergesi

ZEKİHABER.COM