E-Müfredat 2018-20109 Sene Başı Öğretmen ve İdarecilerin Yapacağı İşlemler Öğretmenler 2018-2019 eğitim-öğretim yılına haftaya 3 Eylül 2018 mesleki çalışma ile başlıyorlar.İlk hafta öğretmenler kurulu yapılacak. Bu nedenle,e-müfredatta,bu hafta okul müdürleri tarafından öğretmenler kurulunun oluşturulup gündem maddelerinin girilip öğretmenlere en az 5 gün önceden duyurulması gerekmektedir. Ayrıca okul müdürleri tarafından zümre başkanlarına yetki verilmesi gerekmektedir. Zümre başkanları da zümre öğretmenler kurulunu oluşturup gündem maddelerinin girip üyelere en az 5 gün önceden duyurması gerekiyor. Zümre toplantıları 3-4 Eylül 2018 tarihlerinde yapılacak. ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ e-Müfredatta Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı: - E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır. - Yıllık Plan - Yönetimsel İşlemler - Eğitim Kurumu İşlemleri - Kurul Toplantı Bilgilendirme - İlgili toplantının sol başında bulunan kalem simgesi tıklanır. - Katılım durumunun herhangi bir mazeret yoksa “Toplantıya katılacağım.” Şeklinde işaretli olması gerekmektedir. - Her bir gündem maddesi için alınan karar varsa ilgili maddenin sol başında bulunan kalem simgesi tıklanarak açılan sayfada ilgili kısma alınan kararların işlenmesi gerekmektedir. Kaydet butonu her madde için tıklanmalıdır. Zümre öğretmenlerinden bir kişinin işlemesi yeterlidir. - Zümreye katılan her öğretmenin “Kurul/Zümre kararlarını okudum ve kabul ediyorum.” Seçeneğini işaretleyip kaydet butonuna basması gerekmektedir. Okul Yöneticileri Zümreyle İlgili Şu İşlemleri Yapmalı: - E-mufredat.meb.gov.tr sistemine kişisel MEBBİS şifresi ile giriş yapılmalıdır. - Yıllık Plan - Yönetimsel İşlemler - Eğitim kurumu işlemleri - Eğitim kurumu zümre başkanları - Zümre Başkanı olarak görevlendirilecek kişiler seçilerek kaydet butonuna basılır. (Zümre Başkanı seçebilmek için tüm öğretmenlerin sisteme en az bir defa giriş yapması gerekmektedir.) - Tek öğretmenin olduğu durumlarda müdür/müdür yardımcısı da işaretlenerek kaydet butonuna basılır. - Zümre başkanı sözleşmeli öğretmenler arasında seçilecekse sözleşmeli öğretmenin TC kimlik numarası manuel girilerek başkan seçilir. - Zümre başkanı toplantıyı sonlandırdıktan sonra yönetici kişisel şifresi ile “Yıllık Plan/Eğitim Kurumu işlemleri” bölümünden “Eğitim Kurumu Müdürlüğü Kurul Onaylama” kısmında ilgili toplantının  sol başındaki kalem simgesini tıklayıp “Kurulu/Zümreyi okul müdürlüğü olarak uygun buluyorum.” Seçeneği işaretleyip kaydet butonuna basılmalıdır. - Tüm işlemler bittikten sonra çıktı alınıp tüm katılımcılara imzalatılıp arşivlenecektir. Zümre Toplantıları: - Eğitim kurumunda aynı sınıfı okutan veya alanı aynı olan öğretmenlerden oluşur. - Alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı, müdür veya müdürün görevlendireceği bir müdür yardımcısı ile yapılır. - 2 yıl geçerli olacak şekilde başkan ve yedek başkan seçilir. - Zümre toplantıları; ders yılı başlamadan önce, ikinci dönem başında ve ders yılı sonunda yapılır. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir. - Zümre toplantıları ders saatleri dışında yapılır. - Toplantı tarihi, yeri ve gündem maddeleri 5 gün önceden duyurulmalıdır. - Kararlar oy çokluğuyla alınır. Eşitlik halinde zümre başkanının katıldığı görüş kabul edilir. Daha Detaylı Bilgilendirme İçin Şu Yazımıza Tıklayınız: "e-Müfredat Zümre Toplantı Bilgilendirme İşlemleri" 2.Dönem X Dersi Zümre Toplantı Gündem Maddeleri (ÖRNEK)  1-Açılış ve Yoklama 2-Bir önceki toplantıda alınan kararlar, 3-Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması, 4-Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi, 5-Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması, 6-Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması, 7-Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları, 8-Dilek ve Temenniler, 9-Kapanış E-Müfredat Öğretmenler Kurulu ve Zümre Toplantıları İş ve İşlemleri