Canlı derse, öğretmenler 5 dakika öğrenciler ise 2 dakika önce giriş yapabilecekler.

Geçen yılın 2.dönem konularının tekrarı uzaktan eğitim EBA TV ve EBA canlı ders üzerinden devam ediyor.

EBA canlı derslerle ilgili iki önemli değişiklik yapıldı: 

İlk değişiklik,artık okul idarecileri artık okulunda yapılan canlı dersleri sayılarını ve oranlarını görebilecek.

İkinci değişiklik ise canlı derslerin başlama zamanı ile ilgili.Daha önceden öğretmen ve öğrenciler canlı dersin saati hatta dakikası gelmeden önce canlı derse giriş yapamıyorlardı.Bu konuda öğretmenlerin ve öğrencilerin ciddi sıkıntılar yaşadığı dile getirliyordu.MEB, bu eksikliği düzeltti. Artık canlı derse, öğretmenler 5 dakika öğrenciler ise 2 dakika önce giriş yapabilecekler.