EBA Harici Canlı Dersler İçin öğretmenlerin can simidi olacak ,ZOOM İngilizce -Türkçe Kullanım Sözlüğünü burada paylaşıyoruz

EBA harici canlı ders ile birlikte ZOOM ülkemizde uzaktan eğitimle hayatımıza tam olarak girmiş durumda.

ZOOM, Canlı dersler için artık vazgeçilmez programlardan biri olup kullanımını az yada çok her öğretmenin bilmesi gerekiyor.Ancak programın ingilizce olması,ingilizce bilmeyen öğretmenlerin işini biraz daha zorlaştıyor.

İşte bunun farkına varan "Adıyaman Merkez İnönü İlkokul 2-B Sınıf Öğretmeni DENİZ COŞKUN", "Zoom İngilizce -Türkçe Kullanım Sözlüğü" hazırlayarak öğretmenlerle paylaştı.

Zoomla ilgili sorun yaşamamak, daha pratik ve sorunsuz kullanmak için yazdırıp masanızın üstünde bulunmasında yarar olduğunu düşünüyoruz.

EBA harici canlı derslerde kullanılan uzaktan eğitim programı ZOOM'daki İngilizce kelimelerin Türkçe anlamları:

Home:Ev
Chat: sohbet
Meetings:Toplantılar
New Meeting: Yeni Toplantı
Schedule : Program
Share Screen : Paylaşım Ekranı
join: katıl
No upcoming meetings today : Bugün yaklaşan toplantı yok
Meeting ID : Toplantı kimliği
HOST:ev sahibi
Participants :katılımcılar
Calendar : Takvim
Contacts : Kişiler
Topic:konu
Recurring meeting:Tekrarlanan toplantı 
Pascode : Şifre
Generate Automatically :Otomatik Olarak Oluştur
Personal Meeting ID :Kişisel Toplantı Kimliği
Security: Güvenlik
A Numeric pascode will be generated for users who dial in from a phone or room system:Bir telefondan veya oda sisteminden arayan kullanıcılar için sayısal bir şifre oluşturulacaktır.
Waiting Room : Bekleme odası
Enable join before host:Toplantı sahibinden önce katılmayı etkinleştir
Mute participants upon entry :Girişte katılımcıları sessize al
Automatically record meeting on the local computer:Toplantıyı yerel bilgisayarda otomatik olarak kaydedin
Remember to check recurrence or repeat in your calendar invitation:Takvim davetinizde yinelenmeyi kontrol etmeyi veya yinelemeyi unutmayın
Started :başladı
Message:Mesaj
Contact Requests :İletişim Talepleri
Give imortant messages a :Önemli mesajlar verin
Unstar:yıldızı kaldır
All files :Tüm dosyalar
Clear chat history :Konuşma geçmişini temizle
Recent: Son
Apps : Uygulamalar
My Personel Meeting ID : Kişisel Toplantı Kimliğim
Upcoming: yaklaşan
Recorded :Kaydedildi
Copy invitation:davetiye kopyala
Edit: Düzenle
Show Meeting Invitation :Toplantı Davetini Göster
Contacts: kişiler
Starred :yıldızlı
External : harici
Cloud contacts:bulut kişileri
Show meeting invitation : Toplantı davetini göster (katılım link bilgileri ve giriş şifresini göster)
Hide meeting invitation  : Toplantı davetini gizle (katılım link bilgileri ve giriş şifresini gizle)
Enter a start time and duration for your event so that the end time is later than the current time: Etkinliğiniz için bir başlangıç zamanı ve süresi girin, böylece bitiş zamanı mevcut zamandan daha sonra olur.


DENİZ COŞKUN öğretmenimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz.Ellerine sağlık!