EBA İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu

EBA İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu Hazırlanarak Yayınlandı.

EBA İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu

MEB, EBA İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu Hazırlanarak Yayınladı.

Raporun hazırlanmasında kullanılan veriler İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu’nu 1 Temmuz – 26 Ağustos 2020 tarihleri arasında takip eden ilk ve ortaokul öğrencilerinden elde edilmiştir. Araştırma kapsamında yürütülen anket çalışmasına ise Yaz Okulu’nu kullanan 17790 ilk ve ortaokul öğrencisi katılmıştır.

Rapora göre "Çevrim İçi Yaz Okulu"ndan 2.800.355  öğrenci yararlandı.Yaz okulunda 90 tane ingilizce öğretmeni gönüllü olarak görev aldı.

Yaz Okulu’na ders bazında toplam girişin 446.075 olduğu görülmektedir. Bunun yaklaşık %77’si A1 düzeyi derslere, geriye kalan %23’ü ise A2 düzeyi derslere giriş şeklinde gerçekleşmiştir. İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu A1 düzeyi derslerine katılımın A2 düzeyinden daha fazla olduğu görülmüştür.

 Yaz Okulu’na etkinlik bazında toplam tekil girişin 2.800.355 olduğu görülmektedir. Buna göre Yaz Okulu’na talebin yüksek olduğu ifade edilebilir. Girişlerin yaklaşık %80’i A1 düzeyindeki etkinliklere olurken, geriye kalan kısmının ise A2 düzeyindeki etkinliklere giriş şeklinde gerçekleştiği görülmektedir.

Öğrencilerin tamamına yakını (%88) Yaz Okulu’nu çok beğendiklerini veya beğendiklerini dile getirmişlerdir. Diğer taraftan ankete katılan öğrencilerin yaklaşık % 12’si beğenmediklerini ifade etmiştir.

Hafıza Kartları” ve “Sürükle-Bırak” etkinliklerinin öğrenciler tarafından en çok sevilen etkinlik türleri olduğu görülmektedir. Benzer şekilde “Boşluk Doldurmaca” ve “Etkileşimli Video” etkinliklerinin de öğrencilerin yaklaşık yarısı tarafından beğenildiği anlaşılmaktadır. Diğer taraftan “Cümleleri Doğru Sıralama” etkinliklerinin diğer etkinlik türlerine nazaran daha az öğrenci
tarafından beğenildiği görülmektedir. 

Öğrencilerin üçte ikisinden fazlası İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu’nun İngilizce bilgi ve becerilerine bir şekilde katkı sağladığını düşünmektedir. Diğer taraftan sadece %7 oranında öğrenci Yaz Okulu’nun bir katkısı olmadığını düşünmektedir.

İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu’nun 1 Temmuz- 26 Ağustos tarihleri arasındaki kullanım verileri incelendiğinde oluşturulan etkinliklerde 3 milyona yakın tekil öğrenci girişine ulaşıldığı görülmüştür. Yaz döneminde sınırlı süreli İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu’nu kullanım sayısının yüksekliği öğrencilerin İngilizce alanında bilhassa yaz döneminde ciddi bir ihtiyaç içinde olduklarını göstermektedir. 

MEB'in raporla ilgili yaptığı açıklama:

"Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi (YDE ARGEM) koordinesinde Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü, Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ve Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla 90 gönüllü İngilizce Öğretmeni ile hazırlanan A1 ve A2 düzeyi İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu 1 Temmuz 2020'den itibaren EBA platformunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin erişimine açılmıştı. Yaz dönemi boyunca EBA'da yayında olan Yaz Okulu'na dönük olarak TTKB Yabancı Dil Eğitimi Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından bir değerlendirme raporu ve bilgi grafikleri hazırlanmıştır.

Değerlendirme raporundaki bulgulara göre A1 ve A2 düzeyi 46 dersten oluşan Yaz Okulu'ndaki 530 e-etkinliğe 1 Temmuz-26 Ağustos 2020 tarihleri arasında yaklaşık 2.8 Milyon tekil öğrenci girişi gerçekleşmiştir. Yaz Okulu'nu takip eden öğrencilere uygulanan değerlendirme anketine ise 17.900 öğrenci katılım sağlamıştır. Öğrencilerin büyük çoğunluğu Yaz Okulu'nu beğendiklerini ve kendilerine katkı sağladığını dile getirmişlerdir.

İngilizce Çevrim İçi Yaz Okulu Değerlendirme Raporu buradan indirebilirsiniz."


 

Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2020, 22:05
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER