Bu sayfada EBOB-EKOK problemlerinde hangisini kullanacağınızı öğreneceksiniz.Hem de en mantıklı şekilde..

Öncelikle matematikte her konunun temel noktası,özü iyi anlaşılmalı.Asla ezber yaparak matematik öğrenilmez.Hele hele EBOB ve EKOK konusu tam anlaşılmadan problemlerinin yapılması hiç de kolay değil.İşin mutlaka mantığı çok iyi kavranılmalı.Bizde bu nedenle aşağıda EBOB-EKOK konusu ile ilgili temel bilgileri verdikten sonra,bunlarla ilgili problemleri birbirinden nasıl ayırt edeğiz onu örneklerle anlatmaya çalışağız.

EBOB-EKOK konusu,9.Sınıf matematik dersinin bölme-bölünebilme konusundan sonra gelen bir konudur.Aşağıdaki anlatımların, hem 8.sınıfların hem de 9.sınıfların işine oldukça yarayacağını ümit ediyoruz.Ayrıca YKS,KPSS,DGS gibi sınavlara hazırlananlara da az çok ışık tutacaktır.

EBOB:İki veya daha fazla pozitif tamsayıyı aynı anda bölen pozitif tamsayıların en büyüğüne bu sayıların en büyük ortak böleni denir ve kısaca EBOB ile gösterilir.
EKOK:İki veya daha fazla pozitif tamsayının pozitif tam katlarından ortak olanlarının en küçüğüne bu sayıların ortak katlarının en küçüğü denir ve kısaca EKOK ile gösterilir.

EBOB VE EKOK'un Bulunması:
Ebob ve Ekok bulunurken iki yöntem uygulanır.
1.yöntem::Sayılar ortak asal çarpanlarına ayrılır: a) Aynı anda tüm sayıları bölen yani ortak olan asal çarpanların çarpımı EBOB'u verir. b) Tüm asal çarpanların çarpımı EKOK'u verir.
2.yöntem::Sayılar ayrı ayrı asal çarpanlarına ayrılır: a) Ortak asal çarpanlardan üssü küçük olanların çarpımı ebob'u verir. b)Ortak asal çarpanlardan üssü büyük olanların ve ortak
olmayanların çarpımı ekok'u verir.

Özellikler:

a • b = EBOB (a, b) • EKOK (a, b)

a ve b aralarında asal iki pozitif tam sayı olmak üzere; EBOB (a, b) = 1 ve EKOK (a, b) = a • b olur.

a ve b pozitif tam sayılarından biri diğerinin tam katı ise EBOB bu sayılardan küçük olana, EKOK ise büyük olana eşittir.
 

Problemlerde EBOB ve EKOK için İpucu:
-Küçükten büyüğe doğru yapılan işlemlerde genellikle EKOK,
-Büyükten küçüğe doğru yapılan işlemlerde genellikle EBOB kullanıldığı görülmektedir.

Not:Yararlanılan kaynaklar; ÖSS Hazırlık Dergisi (Unkapanı yayıncılık),Kartezyen Yayınları