Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Ve Görevlendirme Yönetmeliği 5 şubat 2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğe göre yönetici olarak görevlendirileceklerin “Eğitim Yönetimi Sertifikası” sahibi olmaları gerekmektedir.

Okul yöneticiliği sertifika programı, eğitim yönetimi sertifikası adı altında açılan kurslar isim olarak benzerlik gösterse de yönetmelikte belirtilen programı karşılamamaktadır.

Yönetmeliğin 4.maddesine göre Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce eğitim yönetimi alanında düzenlenen programı başarıyla tamamlayanlara “Eğitim Yönetimi Sertifikası” belgesi verileceği belirtilmiştir.

Yönetmeliğin 14. maddesinde de sertifika programının uzaktan eğitim şeklinde ya da yüz yüze olabileceği ve geçerlilik süresinin 8 yıl olduğu belirtilmiştir. Aynı maddeye göre “Eğitim yönetimi sertifikasına ilişkin tüm iş ve işlemler Öğretmen Yetiştirme Ve Geliştirme Genel Müdürlüğünce yürütülür ve sonuçlandırılır. Eğitim yönetimi sertifikasının kapsamı, içeriği, sertifika programına katılım koşulları, eğitim şekli, ölçme ve değerlendirmesi ve diğer hususlar yönerge ile belirlenir.” açıklamalarına yer verilmiştir.

Hali hazırda bu isimle ücretli olarak açılmış olan kurslar, şu anda yürürlükte olan yönetmelik hükümlerine göre yönetici adaylarının sertifika ihtiyacını karşılamayacaktır. Ancak yönetici adayları kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla bu kurslardan faydalanabilirler.

Yönetici adaylarının ihtiyacı olan sertifika, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü tarafından açılan program sonucu verilecektir.