Nöbetçi öğretmenlere boş geçen dersleri doldurma görevinin verilmemesi nedeniyle Türk Eğitim Sen Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) müracaat etti. Sendikadan yapılan açıklama da ; Türk Eğitim-Sen olarak, nöbetçi  öğretmenlere boş geçen dersleri doldurma görevinin verilmemesi; nöbetçi öğretmenin herhangi bir nedenle boş geçen derse girmesi durumunda bu görevi karşılığı ücret alabilmesi için mevzuatta düzenleme yapılması, ücret ödenme hususunda farklı uygulamalar yapıldığından, birbirinden farklı uygulamalara sebebiyet verilmemesi ve uygulamada birliğin sağlanması açısından Valiliklere talimat gönderilmesi için, Milli Eğitim Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunmuştuk. Milli Eğitim Bakanlığı talebimize cevap vermeyerek zımnen reddetmiştir. Talebimizin bakanlıkça reddi üzerine sorunun çözümü için Kamu Denetçiliği Kurumu’na (Ombudsman) müracaat ederek; 1-Milli Eğitim Bakanlığı’nın Dilekçe Kanunu ve İyi Yönetişim İlkeleri gereği kendilerine yazılan yazılara zamanında cevap vermesi gerektiği yönünde tavsiye kararı alınması, 2-Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okul/kurumlarda boş geçen derslerle ilgili olarak; Türk Eğitim Sen'den Norm Kadro Güncelleme Uyarısı! a)Nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslere girdirilmemesi, b)Nöbetçi öğretmenlerin boş geçen derslere girdirilmesi durumunda ise derse giren öğretmenlere ek ders ücretinin ödenmesi, c)Boş geçen derslerle ilgili talebimiz doğrultusunda gerekli yasal düzenlemelerin yapılması için tavsiyede bulunulmasına karar verilmesini talep ettik.