Öne Çıkanlar 14 nisan eba tv 3.sınıf konuları 2019 lgs örnek sorular 4.sınıf fen sayfa 102103 4.sınıf sayfa 108 bilsem yerleştirme

Bu haber kez okundu.

2017 Yılı İLKSAN Öğretmenlere Yapılacak Sosyal Yardım Miktarları
Üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellenen Aidat ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği Ekim 2017 tarihli ve 2721 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve uygulamaya başlanmıştır. Mevcut yönetmelikte yer alan Emekli Yardımı, Evlenme Yardımı, Şehit Yardımı ve Doğal Afet Yardımına ilave olarak yönetmeliğimize Cenaze Yardımı, Doğum Yardımı, Sağlık Destek Yardımı ile Sağlık ve Sosyal Muhtevalı Yardımlar eklenmiştir. İLKSAN tarafından yapılan açıklama; Üyelerimize sunmuş olduğumuz Sosyal Yardımlar, hak kazanma şartları ve miktarları kısaca aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Evlenme Yardımı: Sandık üyesi iken evlenenlere bir defaya mahsus olmak üzere yapılan karşılıksız yardım olup; 2017 yılı Evlenme Yardım tutarımız 550,00TL’dir. Şehit Yardımı: Şehit yardımı, Sandık üyesi iken şehit edilen üyelerimizin vârislerine yapılan karşılıksız yardım olup; 2017 yılı Şehit Yardım tutarımız 15.000,00TL’dir. Doğal Afet Yardımı: Sandık üyesi iken ekonomik ve sosyal kayıplar meydana getiren, normal hayatı ve insan faaliyetlerini durdurarak veya kesintiye uğratarak toplulukları etkileyen deprem, yangın, su baskını, yer kayması, kaya düşmesi, çığ, şiddetli fırtına gibi oluşumu veya gelişimi etkilenenlerce önlenemeyen doğal kaynaklı olaylara maruz kalanlara bir defaya mahsus olmak üzere; üyemizin adına kayıtlı mesken veya ikâmetinde bulunan eşyanın hasara uğraması halinde, hasar tespit oranına göre yapılan karşılıksız yardımdır. Yapılacak yardım miktarı; her yıl Yönetim Kurulumuzca ve hasar oranlarına göre belirlenir. Bu miktar, üyemizin doğal afete maruz kaldığı tarihteki son aidatının 24 katından fazla olmamaktadır. Emekli Yardımı: Üyelik kapsamında Sandığa en az 120 ay aidat ödeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından emekli edilenlere yapılan toplu emekli ödemesi olarak, Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın yapılan malûliyet ödemesi olarak, Sandık üyesi iken vefat edenlerin, üyelik sürelerine bakılmaksızın, kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak, Üyelik kapsamında iken, Sandığa en az 120 ay aidat ödemiş olanlardan, herhangi bir nedenle üyeliği sona erip, aidat iadelerini almayanların vefatı halinde bu üyelerimizin kanuni vârislerine ölüm ödemesi olarak, bir defaya mahsus olmak üzere emekli yardım usul ve esaslarına göre ödenmektedir. Cenaze Yardımı: Cenaze yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerimizin kanuni vârislerine yapılan yardımdır. 2017 yılı Cenaze Yardımı Net Asgari ücret tutarındadır. Doğum Yardımı: Sandık üyelerine bir defaya mahsus olarak yapılan doğum yardımıdır. Doğum Yardımı tutarı, Evlenme Yardımı tutarının %50’si oranında olup; 2017 yılı Doğum Yardımı tutarımız 275,00 TL’dir. Eşlerin her ikisinin de üyemiz olması durumunda bu yardımdan ayrı ayrı faydalanabileceklerdir. Sağlık Destek Yardımı: Sandık üyesinin, bakmakla yükümlü oldukları eşinin, çocuğunun, annesinin veya babasının, Devlet memurlarına verilecek hastalık raporları ile hastalık ve refakat iznine ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmeliğin 6’ncı maddesinin birinci fıkrasında sayılan hastalıklar ile uzun süreli tedavi gerektiren benzeri hastalıkların tedavisi amacıyla Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinin bulunduğu Ankara’ya sevk edilen üyelerin veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin 3 (üç) günden fazla süren tedavilerinde; bu durumlarını resmi veya özel hastanelerden alacakları; tedavilerinin başlangıç ve bitiş tarihlerini gösterir sağlık raporu ile tevsik etmeleri ve Ankara’da bulunan Sandığa ait İLKSAN DEHA konaklama tesisinde konaklamaları halinde; - Üyemizin kendisinin, - Üyemizin sevk yazısında refakati ile sevki belirtilmiş ise, refakatinde bulunan 1 kişinin ve üyemizin, - Üyemizin tedavi görecek olan eşi, çocuğu, annesi veya babası ise kendisinin ve tedavi görenin, en fazla 10 güne kadar (10 gün dahil) konaklama ücretlerinin %50’si Sandık tarafından ödenecektir. Bu sosyal yardımımızdan yararlanmak isteyen üyemiz, konaklama bedelinin tamamını İLKSAN De-Ha konaklama tesisimize ödeyecek olup; müracaat formu ile birlikte, sevk yazısı, sağlık raporu ve konaklama faturasının bir suretinin Sandığa ibrazına müteakip konaklama tutarının %50’si üyemizin hesabına gönderilerek ödeme işlemleri yapılacaktır. Sağlık ve Sosyal Muhtevalı Yardımlar: İLKSAN Ana Statünün 15 inci maddesinin, birinci fıkrasının, (b) bendinde belirtilen sağlık ve sosyal yardımlar ile bu Yönetmeliğe dâhil edilen yardımlar dışında, afet durumunda, Yönetim Kurulumuzca belirlenen ayni yardımları kapsamaktadır. Bunun yanı sıra 2004 yılından itibaren bütün üyelerimiz Grup Ferdi Kaza Sigortası kapsamında sigortalanmakta olup, 2017 yılı itibariyle teminat tutarı 10.000,00 TL’dir. Üyemizin kaza Sonucu vefatı halinde, Ferdi Kaza Grup Sigortasından yapılan Kaza Sonucu Ölüm Tazminatı ile Sandık Ölüm Yardımı birlikte ödenmektedir. İKRAZ YÖNETMELİĞİ Üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda yenilenen İkraz Yönetmeliğimiz ile; İkraz miktar ve vadeleri 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL’ye, 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL’ye, 24 aylık ikraz için 30.000,00 TL’ye, 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL’ye, kadar yükseltilmiştir. Mevcut yönetmeliğimizde yer alan İcra İkrazı, Özel Günler İkrazı, Evlilik İkrazı, Sağlık İkrazı, Doğal Afet İkrazı ilave olarak yönetmeliğimize Aile Destek İkrazı, Gayrimenkul İkrazı ve üyelerimizin çocuğunun sünnet olması, sebebiyle verilen sağlık ikrazı eklenmiştir. Üyelerimize sunmuş olduğumuz İkraz hizmetimizin çeşitleri ve miktarları kısaca aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. İcra İkrazı; Maaşında icra kesintisi bulunan üyelerimize; Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu gösterilmesi veya kefalet sigortası kapsamında kullanılması şartıyla bir defaya mahsus verilen karşılıklı yardımdır. Üyelerimiz İcra İkrazını; İkraz kefalet sigortası kapsamında kullanılmaları halinde 25.000,00 TL’ye, Sandık üyesi iki kişinin müşterek ve müteselsil borçlu göstererek kullanmaları halinde 50.000,00 TL’ye, kadar başvuru yapabilmektedirler. İcra İkrazı miktar ve vadelerimiz ; 12 aylık ikraz için 15.000,00 TL’ye, 18 aylık ikraz için 20.000,00 TL’ye, 24 aylık ikraz için 30.000,00 TL’ye, 36, 48 aylık ikraz için 50.000,00 TL’ye, kadar yükseltilmiştir. Özel Günler İkrazı; Üyelerimize, tatil dönemlerinde, dini bayramlarda, eğitim öğretim yılı başlangıcında, Öğretmenler Gününde ayrıca; ikraz komisyonunun değerlendirmesi ve Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Yönetim Kurulu Başkanı tarafından uygun görülen dönemlerde ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen karşılıklı yardımdır. Özel Günler İkrazımızın vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır. Evlilik İkrazı; Sandık üyesi iken evlenen ve Sandığımızca verilen evlenme yardımından feragat eden üyelerimize, bir defaya mahsus olmak üzere verilen nemasız karşılıklı yardımdır. Evlilik İkrazımızın vadesi 18 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır. Aile Destek İkrazı; Üyelerimizin çocuğunun evlenmesi halinde verilen karşılıklı yardımdır. Aile Destek İkrazımızın vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ ye kadardır. Sağlık İkrazı; Üyelerimize; Kendisinin, eşinin veya bakmakla mükellef olduğu çocukları ile anne babasının hastalıklarının tedavileri, Üyenin veya eşinin doğum yapması, Üyenin veya eşinin tüp bebek tedavileri, Üyenin çocuğunun sünnet olması, sebebiyle verilen karşılıklı yardımdır. Sağlık İkrazımızın vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır. Doğal Afet İkrazı; Sandık üyesi iken doğal afete maruz kalan üyelerimize, üyemizin adına kayıtlı meskenin veya ikametinde bulunan eşyanın hasara uğraması durumunda, kullandırılan karşılıklı yardımdır. Doğal Afet İkrazımızın vadesi 12, 18 veya 24 ay olup; miktarı 5.000,00 TL’ye kadardır. Gayrimenkul İkrazı; Üyemizin veya eşinin konut veya arsa satın alması durumunda bir defaya mahsus olmak üzere verilen karşılıklı yardımdır. Gayrimenkul İkrazımızın miktar ve vadeleri; 36, 48 aylık için 50.000,00 TL’ye 60 aylık için 50.000,00 TL üzeri - 60.000,00 TL’ye kadardır. Mevcut İkraz Yönetmeliğimizde askerlik görevini yapan ve doğal afete maruz kalan üyelerimize sunmuş olduğumuz ikraz taksit erteleme imkanı, yeni yönetmeliğimiz ile doğum nedeniyle ücretsiz izne ayrılan üyelerimize de sağlanmıştır. İLKSAN
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.