Vergiden Kaçınma Nedir? Vergiden Kaçınma Suç Değil mi?

Vergiden Kaçınma Nedir? Vergiden Kaçınma Suç Değil mi?

Vergiden Kaçınma Nedir? Vergiden Kaçınma Suç Değil mi?

Vergiden Kaçınma Nedir? Vergiden Kaçınma Suç Değil mi? Vergi kaçırma ile vergiden kaçınma arasındaki fark nedir?

Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında Kızılay hakkındaki tartışmalara cevap verdi.Ensar Vakfı'na aktarılmak üzere Kızılay'a verilen 8 milyon dolara ilişkin açıklama yapan Kınık,  Başkentgaz'ın vergi kaçırdığı iddialarına ilişkin, "Vergi kaçırmak başkadır, vergiden kaçınmak başkadır" ifadelerini kullandı. 

Kızıl başkanının bu açıklaması üzerine sosyal medyada bir anda trend konulardan biri de "Vergiden Kaçınma" oldu.

Biz de bu nedenle "Verginden kaçınma nedir?" araştırdık..wikipedia da şu şekilde bir ifade var:

"Vergiden kaçınma, vergi mükelleflerinin vergi matrahını azaltma veya yok etme şeklinde vergiye karşılık olarak verdikleri tepkilerdir. Vergi kanunlarında vergiden kaçınma suç değildir ve bunun için bir ceza uygulaması yoktur. Mükellefler, kanuni olarak vergiyi doğuran olayın meydana gelmesini önleyerek veya yine kanuna aykırı olmadan vergi kanunlarındaki boşluklardan faydalanarak vergiden kaçınabilir."

"Vergi kaçırma, bireylerin, şirketlerin, trustların ve diğer kuruluşların yasa dışı yollarla, ödemekle yükümlü oldukları vergileri ödememe çabaları için kullanılan genel bir terimdir. Vergi kaçırmaya teşebbüs eden mükellefler, gerçek durumlarını vergi otoritelerine kasten yanlış tanıtarak ya da gizleyerek (örneğin kazandıklarından daha az gelir, kâr veya kazanç beyan ederek veya giderlerini abartarak) vergi yükümlülüklerini azaltmaya çalışırlar."

Vergiden Kaçınmanın Yolları

Vergiden kaçınma, vergi ve sair kanunlar ile Devlet tarafından çıkartılan tebliğ ve sair mevzuatlarda belirtilen muafiyet ve istisnalardan yararlanma ve gene vergi kanunlarında belirtilen gider yazılabilecek kalemlerin kullanılması olarak belirtilmektedir.

Konuya bu açıdan bakıldığında söz konusu mevzuatlarda belirtilen yasal hükümler için vergiden kaçınma yolları diyebiliriz.

Vergiden Kaçınmanın Ekonomik Hayata Etkileri

Devlet çıkarttığı mevzuatlar çerçevesinde hangi kalemlerin vergiden kaçınma için kullanılacağını bilmektedir. Bu sebeple devlet ekonomik hayatı dizayn ederken söz konusu hususları dikkate alıcı tedbirleri zaten göz önünde bulundurmaktadır. Bunun sonucu olarak vergi mükelleflerinin kendilerine tanınan yasal noktalar çerçevesinde vergiden kaçınmalarının ekonomik hayata olumlu veya olumsuz bir etkisinin bulunmaması gerekmektedir. Ancak mükelleflerin kendilerine tanınan bu hakkı suistimal etmemeleri ve yasal düzen içinde kalmaları esastır. Devlete düşen görev ise mükelleflerin kendilerine sağlanan bu hakkı suistimal edip etmediklerini denetlemektir.

Vergiden Kaçınma ile Vergi Kaçırmanın Karşılaştırılması

Burada vergi kaçırma ile vergiden kaçınma ifadelerini biri birinden ayırmak gerekmektedir. Vergi kaçakçılığı yasalarda belirtilen hükümlere uymaksızın yasal olmayan yollara başvurularak verilmesi gereken verginin tamamının veya bir kısmının beyan edilmemesidir. Halbuki vergiden kaçınma, vergi mükelleflerine kanunlarda yazılan ve kendilerine tanınan olanaklar çerçevesinde vergi matrahlarını düşürme eylemidir. Anlaşılacağı üzere vergiden kaçınmanın kanunsuz bir yönü bulunmamaktadır. Vergi matrahından düşülecek olan kalemler vergi kanunlarında belirtilmiştir. Bu sebeple yasal bir işlemdir. Vergiden kaçınmada mükellef vergi veya sair kanunlarla kendisine yasal yollarla tanınan istisna ve muafiyetlerden yararlanmaktadır.

Rüknettin KUMKALE (dunya.com)

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 01:09
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER