Milli Eğitim Bakanlığı okul müdürlüğü ve müdür yardımcılığı sınavı 21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak. Binlerce öğretmenin katılacağı EKYS'de 100 sorunun konu dağılımı aşağıdaki şekilde olacak.

EKYS Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20

EKYS 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ders notları-Konu özetleri

2023 EKYS sınavında soru sorulacak mevzuat konularından 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ders notları-özetlerini indirmek için TIKLAYIN (6 sayfa)

 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun çalışma notları için 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında KanunTIKLAYINIZ