21 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak MEB okul müdürlüğü, müdür yardımcılığı ve müdür başyardımcılığı sınavı olan 2023 EKYS'de sınav konularından biri de "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi" konusu. Bu konuyla ilgili özet, ders notuna buradan ulaşabilirsiniz.

ÖSYM'nin yapacağı EKYS'de 100 soru sorulmaktadır. Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi konusundan 10 soru sorulacak. MEB'de yönetici olmak isteyen öğretmenlerin gireceği EKYS konu özetlerinde devam ediyoruz.

EKYS Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları:
a) Genel kültür: %20.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi: %10.
c) Değerler eğitimi: %10.
ç) Eğitim ve öğretimde etik: %10.
d) Eğitim bilimleri: %30.
e) Mevzuat (T.C. Anayasası, 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 657 sayılı Kanun, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 1/11/1984 tarihli ve 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun, 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Millî Eğitim Bakanlığı başlıklı Onuncu Bölümünde yer alan hükümler): %20.
Testte tüm mevzuattan soru yer almayabilecektir.

EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ders notları-Konu özetleri

2023 EKYS Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ders notları-özetlerini indirmek için TIKLAYIN (16 sayfa)