Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, Erzurum il genelinde yapılacak 2023-2024 eğitim-öğretim yılı 1.dönem ve 2.dönem ortak yazılı sınavların ortaokul ve lise konu soru dağılım tablolarını yayımladı.

MEB Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliğine göre ülke, il/ilçe ve okul genelinde ortak yazılı sınavlar yapılacak. il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak yazılı sınavların ise il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince hazırlanacak konu soru dağılım tabloları çerçevesinde uygulanacak.

Yeni müfredatta tüm dersler sadeleşecek Yeni müfredatta tüm dersler sadeleşecek

Bu nedenle Erzurum Milli Eğitim Müdürlüğü, il/ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince ortaokul ve lise farklı branş ve sınıf düzeylerinde "konu soru dağılım tabloları" yayımladı.

Erzurum İl Genelinde 7.Sınıf ve 10.Sınıflarda Ortak Yazılı Yapılacak

Erzurum İlçe Millî Eğitim Müdürleri Kurulu'nda alınan karar gereği 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda Erzurum ilinde  7. sınıf sosyal bilgiler dersinin, 10. sınıf coğrafya dersinin 1. dönem 2. sınavları ile 2. dönem 1. sınavları Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından il genelinde ortak olarak yapılacak. Bu sınavlara ait konu soru dağılım tablolarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Erzurum il geneli ortak yazılı sınavların konu soru dağılım tabloları

Erzurum ili Ortaokul konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

Erzurum ili Lise konu soru dağılım tablosu için TIKLAYINIZ

Ülke genelinde yapılacak ortak sınavların soru dağılımını MEB yayımlayacak

2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı'nda 6. sınıf Türkçe ve matematik derslerinin, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı, matematik derslerinin 1. dönem 2. sınavları ile 2. dönem 1. sınavları Bakanlığımız tarafından ülke genelinde ortak olarak yapılacaktır. Bu sınavların konu soru dağılım tabloları MEB tarafından yayımlanacak.

Ülke ve il genelinde yapılacak sınavlar 20 test sorusundan oluşacak

Ülke genelinde ve il genelinde yapılacak ortak sınavlarda 2023-2024 yılına mahsus olmak üzere 20 tane çoktan seçmeli (test) soru sorulacaktır.

Bu sınavların dışında okullarda yapılacak ortak sınavlarda il sınıf/alan zümreleri ve Ölçme Değerlendirme Merkezi Müdürlüklerince oluşturulan "konu soru dağılım tabloları"ndaki senaryolardan biri tercih edilerek okul zümre öğretmenleri tarafından sorular ve cevap anahtarları hazırlanacaktır. Okul genelinde yapılacak ortak sınavlar açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacaktır.

Erzurum ortaokul ortak sınav konu soru dağılım tablosu

Erzurum lise ortak sınav konu soru dağılım tablosu

ZEKİHABER.COM