MEB yönetici atama ve yer değiştirme başvurularında, Ek-1 ve EK-2 de Etwinning Ulusal kalite ve Avrupa etiketi alan öğretmenlere ek puan var.

eTwinning ulusal ve kalite belgeleri bir projeye dahil olan kişinin yaptığı çalışmaların değerlendirilmesi ve gerekli niteliğe ulaştığının belgesidir. Proje kapsamında nitelikli çalışma yapılmamışsa bu belge kesinlikle verilmemektedir.

E-Twinning belgeleri değerlendirme sonucunda otomatik olarak uluslararası eTwinning platformundan indirildiği için üzerinde görseldeki gibi herhangi bir danışman veya yürütücüsü ifadesi yer almak.Ancak belge sahibi Proje Yürütücüsü konumundadır.

Ulusal kalite ve Avrupa etiketine ek puan

Okuldaki öğretmen veya yöneticilerin ulusal kalite etiketi varsa 1 puan, Avrupa etiketi varsa 2 puan alacaktır.

Yöneticinin bizzat dahil olup,yürüttüğü ve aldığı ulusal etiket varsa 3 puan, Avrupa etiketi varsa 5 puan alacaktır.

eTwinning projesinde danışmanlık olayı YOKTUR.

Kalite etiketi almış olan kişi aynı zamanda projenin YÜRÜTÜCÜSÜDÜR.

Etwinning Ulusal kalite etiketi

Etwinning Avrupa kalite etiketi

Okul yöneticisi; müdür, müdür yardımcısı adaylar Ek-1 kapsamında kendine ait bu belgeleri ekleyebilir. Yeniden atama sürecindeki yöneticiler ise Ek-2 de bulunan "Yöneticisi olduğu kurumda yürütülen ve sonuçlandırılan proje bulunmak" ifadelerine uygun olarak kurumunda Kalite Etiketi almış bir öğretmenin belgesini ekleyebilir.

Ulusal Kalite etiketi ulusal proje, Avrupa Kalite Etiketi ise uluslararası bir proje yürütmüş ve sonuçlandırmış olduğunun göstergesidir. Bu belgelere puan verilir.

Aşağıdak belge ise sadece bir proje ortak olduğunu gösterir nitelikte olup, kişinin projeye devam ettiğinin ya da projenin sonuçlandırıldığının bir göstergesi değildir. Bu belgeye puan verilmez.

Okullarda yürütülen projelerden kalite etiketi alındıktan sonra gerekli şartlar sağlandığında eTwinning Okulu Etiketine basvurulur ve gerekli kriterleri sağlayan okullara bu levha verilir. Bununla ilgili 2020 ve 2021 yılı eTwinning Okul Etiketine sahip okullarımızın portaldaki ekran görüntüsü yeterli olacaktır. Sağdaki rozet eTwinning okullarına verilmektedir. 2020 yılı öncesi geçerliliği yoktur. Bu rozete sahip okullann yöneticilerine puan verilir. 

Kaynak:Çorum MEM Arge