EYT ile emekli olmayı düşünen yada olacak öğretmenlerin cevaplarını bekledikleri soruların cevaplarını bir araya getirdik.

1-EYT 'li Öğretmen, polis, hemşire gibi kamu çalışanları özel sektörde olduğu gibi emekli olduktan sonra aynı kurumda çalışmaya devam edebilir mi?

Memurların, kamu çalışanlarının hem çalışma koşulları hem de emeklilikleri özel sektörden farklı. Emekli olan memur için kamu kurum ve kuruluşlarında devam edebilecekler 5335 sayılı kanun hükmünde açıkça belirtiliyor. Bu kanun kapsamında emekli olduktan sonra Cumhurbaşkanı tarafından atanan, görevlendirilenler, Meclis'te yapılan seçim sonucu görevlendirilenler emekli olup çalışmaya devam edebiliyor.

Yine üniversitelerde öğretim üyesi olanlar, Bakanlıkta tabip ve uzman tabip olarak çalışanlar bu kapsamda yer alabiliyor. Bunun dışında öğretmen, imam, polis, hemşire gibi kamu çalışanları emekli olup aylık almaya hak kazandıktan sonra kadrolara açıktan atanamıyor. Yerel yönetimlerde memur kadrosuna atananların durumu da farlılık gösteriyor. Bu kadrolara atananlar kurumdan maaşını alırken emekli aylıkları ise kesiliyor.

2-EYT kapsamındaki öğretmenler başvurularını kendileri mi yapıyor, ikramiye ödemeleri nasıl yapılıyor?

Kamu çalışanlarının emeklilik belgeleri hizmet takip programı üzerinden gönderiliyor. Elden ya da posta yoluyla emeklilik belgesi gönderilmemesi gerekiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu emekli aylığı ve ikramiyesi ödeme işlemlerine ilişkin belgelerin tamamını duyurdu. Çalışılan kurum ve kuruluşların (okullar) SGK'ya "ikramiye onayı" yazısı göndermesi gerekiyor.

3-Öğretmenlerin, diğer memurlar gibi, emeklilik işlemlerinin yapıldığı hizmet takip programı (HİTAP) üzerinden gerçekleştirilen başvurularda bir gecikme olur mu?

Öğretmenler emeklilik için önce çalıştığı okula dilekçe ile başvuruyor. Program üzerinden yapılan emeklilik başvurularında bir sorun yaşanması ya da işlemlerin geciktirilmesi söz konusu değil. Öğretmenlerin emeklilik için SGK'dan ayrıca bir yazı almasına gerek bulunmuyor.

4- Öğretmenlerin EYT emeklilik dilekçesi verirken ayın başı ya da sonu gibi dikkat etmesi gereken bir tarih var mıdır?

Öğretmenlerin, tüm memurlarda olduğu gibi, hizmet süresi aybaşı ve ay sonu olarak hesaplanıyor. Ayın 15'inde görev maaşını alıp 16'sında emekli olanın hizmeti bir sonraki ayın 14'üne kadar esas alınırken, 15'i itibariyle de emekli aylığı bağlanıyor. Bu hesap memur maaş katsayılarının uygulandığı ocak ve temmuz ayları itibariyle yapılıyor.

5- Okullar emekli olacak öğretmenin dersine girecek öğretmen olmadığı gerekçesiyle başvuruyu erteleyebilir mi?

 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 331’nci maddesinde öğretmenlerin emekliliği şu şekilde düzenleniyor.: “Öğretmenlerin emeklilik işlemleri Haziran ve Temmuz ayları içinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi, görev yapılan il sınırları içinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve işlemin Bakanlıkça uygun görülmesine bağlıdır.”

Ancak norm fazlalığı gibi özel durumlarda öğretmenler EYT dilekçesi ile okul döneminde de emekli olabilirler.

6- Öğretmenlerde 8 Eylül 1999 öncesi emekli olma koşulları nasıldı?

8 Eylül 1999'dan önce memur olanlar; Kadın memur 20 tam yıl (7200 gün) fiili hizmet süresi, Erkek memur 25 tam yıl (9000 gün) fiili hizmet süresi şartlarıyla yaş haddi aranmadan emekli olabiliyorlardı. Ayrıca yaş haddinden emekli olmak için de;

Kadın memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma,

Erkek memur 10 tam yıl (3600 gün) fiili hizmet süresi ve 60 yaşını doldurma şartlarını sağlayarak emekli olabiliyordu.