Fen Liselerinde 2022-2023 eğitim-öğretim yılında haftalık okutulacak zorunlu dersler, seçmeli dersler çizelgesiyle birlikte 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programında, hangi derslerin kaç saat okutulacağı netleşti. 

Aşağdaki ders çizelgesinde "Fen lisesinde 9.sınıfta hangi dersler var?",  "Fen lisesinde 10.sınıfta hangi dersler var?",  "Fen lisesinde 11.sınıfta hangi dersler var?", "Fen lisesinde 12.sınıfta hangi dersler var?","Fen lisesinde hangi dersler zorunlu olacak?","Fen lisesinde haftada kaç saat seçmeli ders olacak?","fen lisesi 9.sınıfta haftada kaç saat ders var?" vb tüm soruların cevapları var.

Tabi ders çizelgesiyle birlikte, özellikle fen lisesinde 9.sınıfa başlayacak öğrenciler olmak üzere 10,11 ve 12.sınıf dersleri ile ilgili tüm ayrıntılar belli oldu.

Fen Lisesinde 9,10,11 ve 12.sınıfta hangi dersler,haftada kaç saat okutulacak?

Fen lisesinde diğer liselerde olduğu gibi tüm sınıflarda haftalık 40 saat ders okutulacak. Haftalık ortak ders saati sayısı 9.sınıfta 36, 10.sınıfta 37, 11.sınıfta 37 ve 12.sınıfta 35. Fen lisesinde Anadolu liselerinde olduğu gibi 9.ve 10.sınıf dersleri bir kaç ders hariç ortak.Sadece farkları şu:9.Sınıfta Sağlık Bilgisi ve Trafik kültürü dersi varken 10.sınıfta felsefe dersi var. 11.ve 12.sınıfta zaten alan seçimleri olduğu için hemen hemen derslerin çoğu seçmeli derslerden oluşmaktadır.Hanfi sınıfta kaç saat seçmeli ders var ve bu seçmeli dersler neler aşağıdaki çizelgede yer almaktadır.Aynı şekilde hangi dersin haftada kaç saat okutulacağı da belli.

Lise ders çizelgesinin, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 45 sayılı ve 01.11.2021 tarihli kararına göre  2022-2023 eğitim ve öğretim yılından itibaren aşağıdaki şekilde uygulanmasına karar verilmiştir.Bu nedenle Lise 9,10,11 ve 12.sınıf haftalık ders programları bu çizelge dikkate alınarak hazırlanacak.

Fen Lisesinde matematik, fizik,kimya ve biyoloji derslerinin konuları diğer liselerde okutulan bu derslerin konularından tamamen farklı. Daha doğrusu fen lisesinde sayısal derslerin müfredatı diğer liselerin müfredatından oldukça detaylı işlenmektedir.

Ayrıca fen lisesinde hem 11.sınıfta hem de 12.sınıfde fen dersleri 4 er saat okutuluyor.

Fen Lisesi 9.Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saatleri

Fen lisesinde 9.sınıflar haftada 36 saat zorunlu, 3 saat seçmeli ve 1 saat rehberlik olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Tarih (2)
Coğrafya (2)
Fen Lisesi Matematik (6)
Fen Lisesi Fizik (2)
Fen Lisesi Kimya (2)
Fen Lisesi Biyoloji (2)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Bilgisayar Bilimi (2)
Beden Eğitimi ve Spor (2)
Görsel Sanatlar / Müzik (2)
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü (1)
Seçmeli Dersler (3)
Rehberlik ve Yönlendirme(1)

Fen Lisesi 10.Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saatleri

Fen lisesinde 10.sınıflar haftada 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.10.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.10.Sınıfta 9.sınıftan farklı olarak rehberlik ve yönlendirme dersi okutulmayıp 2 saat felsefe dersi var.

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Tarih (2)
Coğrafya (2)
Fen Lisesi Matematik (6)
Fen Lisesi Fizik (2)
Fen Lisesi Kimya (2)
Fen Lisesi Biyoloji (2)
Felsefe (2)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Bilgisayar Bilimi (2)
Beden Eğitimi ve Spor (2)
Görsel Sanatlar / Müzik (2)
Seçmeli Dersler (3)

Fen Lisesi 11.Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saatleri

Fen lisesinde 11.sınıflar haftada 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.11.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir.  Ayrıca 11.sınıfta fen dersleri 4 er saat okutulacak

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
Tarih (2)
Fen Lisesi Matematik (6)
Fen Lisesi Fizik (4)
Fen Lisesi Kimya (4)
Fen Lisesi Biyoloji (4)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Beden Eğitimi ve Spor (2)
Seçmeli Dersler (3)

Fen Lisesi 12.Sınıf Dersleri ve Haftalık Ders Saatleri

Fen lisesinde 12.sınıflar haftada 37 saat zorunlu, 3 saat seçmeli olmak üzere toplam 40 saat ders görecekler.9.Sınıfta haftada en fazla okutulacak 6 saatle matematik dersi var.Ardından 5 saatle bunu Türk Dili ve Edebiyatı takip etmektedir. Ayrıca 12.sınıfta fen dersleri 4 er saat okutulacak

Türk Dili ve Edebiyatı (5)
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (2)
T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (2)
Fen Lisesi Matematik (6)
Fen Lisesi Fizik (4)
Fen Lisesi Kimya (4)
Fen Lisesi Biyoloji (4)
Birinci Yabancı Dil (4)
İkinci Yabancı Dil (2)
Beden Eğitimi ve Spor (2)
Seçmeli Dersler (3)

2022-2023 YILI FEN LİSESİ HAFTALIK DERS PROGRAMI-ÇİZELGESİ

FEN LİSESİ HAFTALIK DERS ÇİZELGELERİNİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

• Haftalık ders çizelgelerinde ortak dersler ve seçmeli dersler bölümleri yer almaktadır. Ortak dersler ortaöğretim kurumlarındaki öğrencilerin zorunlu olarak alması gereken derslerdir.

• Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanındaki parantez içinde belirtilmiştir.

• Çizelgedeki seçmeli derslerin haftalık ders saati sayıları, sınıflara göre parantez içinde ve seçenekli olarak verilmiştir. Öğrenciler her sınıfta parantez içindeki ders saatlerinden sadece birini seçebilirler. Örneğin seçmeli dersler bölümünde Sosyal Etkinlik dersi (1) (2) şeklinde yer almaktadır. Öğrenciler, bu dersi ya "1" ya da "2" ders saati olarak seçeceklerdir.

• Türk dili ve edebiyatı, seçmeli Türk dili ve edebiyatı; tarih ve seçmeli tarih gibi derslerin değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılır. Bu dersler, farklı öğretmenler tarafından okutulabileceği gibi aynı öğretmen tarafından da okutulabilir.

• Bilgi kuramı ve sosyal etkinlik dersleri notla değerlendirilmez.

• Seçmeli dersler öğrencinin ilgi ve istekleri ile hedefledikleri yükseköğretim programları doğrultusunda öğrenci, veli ve okul tarafından ortaklaşa belirlenecektir.

• Birinci ve ikinci yabancı dil derslerinde Bakanlar Kurulu Kararı ile öğretiminin yapılması kabul edilen yabancı diller okutulacaktır. Ortak ve seçmeli dersler grubunda yer alan birinci ve ikinci yabancı dil dersleri birbirinden farklı olmak zorundadır.

• Seçmeli derslerde gruplar oluşturulurken Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddesine göre işlem yapılır.

• Öğrenciler bir alt sınıfta okudukları seçmeli dersi ve/veya saatini bir üst sınıfta değiştirebilirler. Birbirinin devamı olan derslerin seçiminde, öğrencinin öğrenimini gördüğü öğretim programının bir üstü olan programın uygulanması esastır.

• Farklı sınıf seviyelerinde seçilen aynı derslerde öğrencilerin birlikte eğitim almaları sağlanabilir.

• Öğrenciler ilgi, istek ve okulun imkânları doğrultusunda “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar/müzik”, “görsel sanatlar/müzik”, “beden eğitimi ve spor/görsel sanatlar” veya “beden eğitimi ve spor/müzik” derslerinden sadece birini seçer. Öğrenciler bu derslerden alt sınıfta seçtikleri bir dersi üst sınıflarda değiştirebilirler.

• Ders saatlerinin mevcut öğretim programlarında belirtilen ders saatinden az veya fazla olması hâlinde derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları dikkate alınarak mevcut programlar doğrultusunda zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlaruygulanır.

• Öğretim programı olmayan seçmeli derslerde -varsa- ilgili derslere ait öğretim programlarının amaç ve açıklamaları da dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca hazırlanacak programlar uygulanır.

• Ortaöğretim kurumlarının tamamında yılsonu başarı ortalaması ile başarılı sayılamayacak ders “Türk dili ve edebiyatı” dersidir. 

ZEKİHABER.COM