Fen lisesi 9.sınıf matematik ders kitabındaki alıştırma ve ünite değerlendirme sorularının çözümleri-cevaplarına bu sayfadan kolayca ulaşabileceksiniz.

2023-2024 yılında fen liselerinde 9.sınıflarda okutulan matematik ders kitabındaki soruların ayrıntılı çözümlerine buradan ulaşabilirsiniz...Ders kitabında cevap var ama çözümler öğrencilere bırakılmış.

Biz de zekihaber.com olarak anadolu lisesi 9-12.sınıf matematik ders kitaplarını çözdüğümüz gibi fen lisesi matematik ders kitaplarını da çözmeye karar verdik.Her sınıfın ders kitabındaki soruların çözümlerini ayrı ayrı sayfada derledik.

2023-2024 Yılı Fen Lisesi Matematik Ders Kitabı Sayfa Sayfa Çözümleri -MEB Yayınları

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı MANTIK-ÖNERMELER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

Sayfa 30-31 çözümleri için TIKLAYINIZ
Sayfa 36 çözümleri için TIKLAYINIZ
Sayfa 37-38 çözümleri için TIKLAYINIZ
Sayfa 39-40 çözümleri için TIKLAYINIZ

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı KÜMELER ile İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 55 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 71 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 81 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı ölçme-değerlendirme sayfa 82 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 83 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 84 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 85 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 86 çözümleri için TIKLAYINIZ

Kunduz indirim kodu 300

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı DENKLEMLER ve EŞİTSİZLİKLER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları

9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 99 çözümleri için TIKLAYINIZ (Sayı kümeleri)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 100 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 101 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 105 çözümleri için TIKLAYINIZ (Tam sayılarda bölme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 116 çözümleri için TIKLAYINIZ (Bölünebilme kuralları)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 129 çözümleri için TIKLAYINIZ (EBOB-EKOK,Tekrarlı durumlar)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 145 çözümleri için TIKLAYINIZ (Denklemler ve Aralık kavramı)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 160 çözümleri için TIKLAYINIZ (Mutlak değer)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 168 çözümleri için TIKLAYINIZ (Üslü ifadeler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 177 çözümleri için TIKLAYINIZ (Köklü ifadeler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 186 çözümleri için TIKLAYINIZ (Oran-orantı)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 194 çözümleri için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 213 çözümleri için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 214 çözümleri için TIKLAYINIZ (Problemler)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 215 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 216 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 217 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 218 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-1)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 219 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 220 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 221 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-2)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 222 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 223 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)
9.Sınıf Matematik ders kitabı sayfa 224 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme değerlendirme-3)

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı  ÜÇGENLER İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları 

9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 253 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 272 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 311 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 321 çözümleri için TIKLAYINIZ
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 350 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 351 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 352 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 353 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 354 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı  VERİ İle İlgili Soruların Çözümleri-Cevapları 

9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 368 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 383 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 384 çözümleri için TIKLAYINIZ 
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 385 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 386 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 387 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 388 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 389 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)
9.Sınıf Matematik ders kitabı Sayfa 390 çözümleri için TIKLAYINIZ (Ölçme- değerlendirme)

Burada da Fen Lisesi 9.sınıf matematik kitabındaki alıştırma ve değerlendirme sorularının çözümlerinin olduğu sayfaları bir araya getirdik.2022-2023 yılı boyunda ders kitabındaki soruların çözümleri için bu sayfayı takip etmeniz yeterli.

Soruların cevaplarına daha kolay ulaşılması için sayfaları konu konu ayırdık. Şimdilik 215.sayfaya kadar tüm soruların çözümü yapıldı.Denklemler konusunda 216-224.sayfalar ilerleyen günlerde çözülerek yayınlanacak.

FEN LİSESİ 9. SINIF MATEMATİK KONULARI-ÖĞRETİM PROGRAMI

Fen lisesi matematik müfredatı diğer liselerden az da olsa farklı.Örneğin fen lisesinde 9.sınıflar matematik dersinde, kümeler konusunda bağıntıyı işlerken diğer okullarda 9.sınıflar sadece kümeler konusunu işliyor.

SAYILAR VE CEBİR ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Mantık

Konu: Önermeler ve Bileşik Önermeler

1. Önermeyi, önermenin doğruluk değerini, iki önermenin denkliğini ve önermenin değilini açıklar.
2. Bileşik önermeyi örneklerle açıklar, ‘‘ve, veya, ya da’’ bağlaçları ile kurulan bileşik önermelerin özelliklerini ve De Morgan kurallarını doğruluk tablosu kullanarak gösterir.
3. Koşullu önermeyi ve iki yönlü koşullu önermeyi açıklar.
4. Sözel olarak veya sembolik mantık dilinde verilen bileşik önermeleri birbirine dönüştürür.
5. Totoloji ve çelişkiyi örneklerle açıklar.

Konu: Açık Önermeler ve İspat Teknikleri

1. Her (∀) ve bazı (∃) niceleyicilerini örneklerle açıklar.
2. Açık önermeyi ve doğruluk kümesini örneklerle açıklar.
3. Tanım, aksiyom, teorem ve ispat kavramlarını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Kümeler

Konu: Kümelerde Temel Kavramlar

1. Kümeler ile ilgili temel kavramlar hatırlatılır.
2. Alt kümeyi kullanarak işlemler yapar.
3. İki kümenin eşitliğini kullanarak işlemler yapar.

Konu: Kümelerde İşlemler ve Bağıntı

1. Küme işlemleri yardımıyla problemler çözer.
2. İki kümenin kartezyen çarpımıyla ilgili işlemler yapar.
3. Bağıntı kavramını açıklar.

Alt Öğrenme Alanı: Denklemler ve Eşitsizlikler

Konu: Sayı Kümeleri

1. Sayı kümelerini birbiriyle ilişkilendirir.

Konu: Bölünebilme Kuralları

1. Tam sayılarda bölünebilme kurallarıyla ilgili problemler çözer.
2. Tam sayılardaki bölme algoritması verilir.
3. Tam sayılarda EBOB ve EKOK ile ilgili uygulamalar yapar.
4. Gerçek hayatta periyodik olarak tekrar eden durumları içeren problemleri çözer.

Konu: Birinci Dereceden Denklem ve Eşitsizlikler

1. Gerçek sayılar kümesinde aralık kavramını açıklar.
2. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
3. Mutlak değer içeren birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem ve eşitsizliklerin çözüm kümelerini bulur.
4. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem ve eşitsizlik sistemlerinin çözüm kümelerini bulur.

Konu: Üslü İfadeler ve Denklemler

1. Üslü ifadeleri içeren denklemleri çözer.
2. Köklü ifadeleri içeren denklemleri çözer.

Konu: Denklemler ve Eşitsizliklerle İlgili Uygulamalar

1. Oran ve orantı kavramlarını kullanarak problemler çözer.
2. Denklemler ve eşitsizlikler ile ilgili problemler çözer.

GEOMETRİ ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Üçgenler

Konu: Üçgenlerde Temel Kavramlar

1. Üçgende açı özellikleri ile ilgili işlemler yapar.
2. Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşılarındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.
3. Uzunlukları verilen üç doğru parçasının hangi durumlarda üçgen oluşturduğunu değerlendirir.

Konu: Üçgenlerde Eşlik ve Benzerlik

1. İki üçgenin eş olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
2. İki üçgenin benzer olması için gerekli olan asgari koşulları değerlendirir.
3. Üçgenin bir kenarına paralel ve diğer iki kenarı kesecek şekilde çizilen doğrunun ayırdığı doğru parçaları arasındaki ilişkiyi kurar.
4. Üçgenlerin benzerliği ile ilgili problemler çözer.

Konu: Üçgenlerin Yardımcı Elemanları

1. Üçgenin iç ve dış açıortaylarının özelliklerini elde eder.
2. Üçgenin kenarortaylarının özelliklerini elde eder.
3. Üçgenin kenar orta dikmelerinin bir noktada kesiştiğini gösterir.
4. Üçgenin çeşidine göre yüksekliklerinin kesiştiği noktanın konumunu belirler.

Konu: Dik Üçgen ve Trigonometri

1. Dik üçgende Pisagor teoremini elde ederek problemler çözer.
2. Öklid teoremini elde ederek problemler çözer.
3. Dik üçgende dar açıların trigonometrik oranlarını hesaplar.
4. Birim çemberi tanımlar ve trigonometrik oranları birim çemberin üzerindeki noktanın koordinatlarıyla ilişkilendirir.

Konu: Üçgenin Alanı

11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Anka Kuşu 11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Anka Kuşu

1. Üçgenin alanı ile ilgili problemler çözer.

VERİ, SAYMA VE OLASILIK ÖĞRENME ALANI

Alt Öğrenme Alanı: Veri

Konu: Merkezi Eğilim ve Yayılım Ölçüleri

1. Verileri merkezî eğilim ve yayılım ölçülerini hesaplayarak yorumlar.

Konu: Verilerin Grafikle Gösterilmesi

1. Bir veri grubuna ilişkin histogram oluşturur.
2. Gerçek hayat durumunu yansıtan veri gruplarını uygun grafik türleriyle temsil ederek yorumlar.

2022-2023 YILI LİSE 5,6,7 VE 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Pasifik Yayınları)
9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Anka Kuşu Yayınları)
10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Anka Kuşu Yayınları)
11.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (Tutku Yayınları)
12.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)

Fen Lisesi 9.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)
Fen Lisesi 10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYIN (MEB Yayınları)

2022-2023 YILI ORTAOKUL 5,6,7 VE 8.SINIF MATEMATİK DERS KİTABI CEVAPLARI

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
5.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (KOZA Yayınları)
6.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
6.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (ENGÜRÜYayınları)
7.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları)
7.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (EKOYAY Yayınları)
8.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (KOZA Yayınları)
8.Sınıf Matematik
Ders Kitabı Cevapları için TIKLAYINIZ (MEB Yayınları1-2)