Bir matematiksel ifadenin fonksiyon belirtmesi için;

1-A kümesinde boşta eleman olmamalıdır.
2-A'daki bir eleman B kümesinde birden fazla elemanla eşlenmemiş olmalıdır.

Fakat soru üzerinde bu iki bilgi karışabiliyor ve zamanla unutuluyor.Şimdi bu bilgileri sizin için günlük hayatımızdan benzetme yaparak kodlayalım.

Yukarıda verilen örnekte; TANIM KÜMESİ = YOLCU, DEĞER KÜMESİ = DURAK  olarak benzetme yapalım.

Bu gösterimin fonksiyon belirtebilmesi için,  her yolcu muhakak duraklara ulaşabilmelidir → 1) TANIM KÜMESİNDE BOŞTA ELEMAN KALMAZ.Bir yolcu iki durağa aynı anda ulaşamaz.→2)TANIM KÜMESİNDEKİ ELEMAN DEĞER KÜMESİNDEKİ BİRDEN FAZLA ELEMANLA EŞLEŞEMEZ.

Sonuç olarak yukarıdaki ifademiz bir fonksiyondur.

Yukarıda verilen örnekte; TANIM KÜMESİ = YOLCU, DEĞER KÜMESİ = DURAK  olarak benzetme yapalım.

Bu gösterimin fonksiyon belirtebilmesi için,  her yolcu muhakak duraklara ulaşabilmelidir → 1) TANIM KÜMESİNDE BOŞTA ELEMAN KALMAZ.

bir yolcu iki durağa aynı anda ulaşamaz.→2)TANIM KÜMESİNDEKİ ELEMAN DEĞER KÜMESİNDEKİ BİRDEN FAZLA ELEMANLA EŞLEŞEMEZ.

Yukarıdaki gösterimde yolculardan biri boş kalmıştır.(Tanım kümesinde boşta eleman kalamaz.) Bu bakımdan bu ifade fonksiyon belirtmez.

Yukarıda verilen örnekte; TANIM KÜMESİ = YOLCU,  DEĞER KÜMESİ = DURAK  olarak benzetme yapalım.

Bu gösterimin fonksiyon belirtebilmesi için,  her yolcu muhakak duraklara ulaşabilmelidir → 1) TANIM KÜMESİNDE BOŞTA ELEMAN KALMAZ.

bir yolcu iki durağa aynı anda ulaşamaz.→2)TANIM KÜMESİNDEKİ ELEMAN DEĞER KÜMESİNDEKİ BİRDEN FAZLA ELEMANLA EŞLEŞEMEZ.

Yukarıdaki ifade her iki koşulu da sağlar bu bakımdan fonksiyon belirtir.

Yukarıda verilen örnekte; TANIM KÜMESİ = YOLCU,  DEĞER KÜMESİ = DURAK  olarak benzetme yapalım.

Bu gösterimin fonksiyon belirtebilmesi için,  her yolcu muhakak duraklara ulaşabilmelidir → 1) TANIM KÜMESİNDE BOŞTA ELEMAN KALMAZ.

bir yolcu iki durağa aynı anda ulaşamaz.→2)TANIM KÜMESİNDEKİ ELEMAN DEĞER KÜMESİNDEKİ BİRDEN FAZLA ELEMANLA EŞLEŞEMEZ.

Yukarıdaki ifademiz fonksiyon belirtmez.Çünkü bir yolcu aynı anda bir durağa gidebilir.(Tanım kümesindeki eleman değer kümesindeki birden fazla eleman ile eşleşemez)

KAYNAK:

http://capyayinlari.com.tr/demo/fonksiyonlar-1.pdf