MEB'in yayımladığı örnek 2023-2024 yılı 10.sınıf matematik okul geneli 1.dönem 1.ortak yazılı sınav (Senaryo-1) sorularının çözümleri, cevapları

İsterseniz, VİDEO ÇÖZÜM için TIKLAYIN 

Konu soru dağılım tablolarında soru dağılımları verilen örnek senaryoların her biri, örnek yazılı kâğıdı olacak şekilde verilmiştir.

Okul genelinde uygulanacak ortak sınavlar, il/alan zümreleri tarafından ilan edilen konu soru dağılım tabloları göz önünde bulundurularak açık uçlu veya açık uçlu ve kısa cevaplı sorulardan oluşacak şekilde yapılacaktır. Çoktan seçmeli, eşleştirme, doğru/yanlış gibi diğer soru türleri kesinlikle kullanılmayacaktır.

10.sınıf matematik 1.dönem 1.ortak yazılı sınavı (Senaryo-1) 6 adet sorunun konu dağılımı

(1)-(Sayma yöntemleri)Olayların gerçekleşme sayısını toplama ve çarpma yöntemlerini kullanarak hesaplama 
(1)-(Permütasyon)n çeşit nesne ile oluşturulabilecek r li dizilişlerin (permütasyonların) kaç farklı şekilde yapılabileceğini hesaplama
(1)-(Kombinasyon)n elemanlı bir kümenin r tane elemanının kaç farklı şekilde seçilebileceğini hesaplar
(1)-(Olasılık) Olasılık kavramı ile ilgili uygulamalar
(2)-(Fonksiyonlar)Fonksiyonlarla ilgili problemler 

(5 soru)Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular: 1, 2, 4, 5 ve 6
(1 soru)Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular:3

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; ders içeriğinde öğretilen içeriğe benzerşekilde tanımlanmasını, gösterilmesini, bulunmasını, örneklendirilmesini, listelenmesini, basit bir şekilde yorumlanmasını vb. içerir.

Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular; öğretilen içeriğin yeni durumlar veya günlük yaşam durumları çerçevesinde kullanılmasını, ilişkilendirilmesini, çözümlenmesini, karşılaştırılmasını, çıkarım yapılmasını, değerlendirilmesini, yeni bakış açılarının sunulmasını vb. içerir


10.sınıf matematik 1.dönem okul geneli örnek 1.ortak yazılı senaryo-1 çözüm-1