10.sınıf matematik ders kitabı Miray Yayınları Sayfa 44' deki olasılıkta temel kavramlar ile ilgili öğrendiğimizi uygulayalım sorularının detaylı çözümleri, cevapları

Olasılıkta temel kavramlar:

-Sonucu kesin olarak bilinmeyen olgulara ilişkin gözlem yapma ya da veri toplama sürecine deney, deney sonucunda ortaya çıkabilecek sonuçlara da deneyin çıktıları denir.

-Bir deneyde elde edilen çıktıların oluşturduğu kümeye örnek uzay denir.Örnek uzay E ile gösterilir.

-Örnek uzayın her bir alt kümesine olay denir.
-Boş kümeyle gösterilen olaya imkânsız (olanaksız ) olay, E örnek uzayına ise kesin olay denir.
-Bir örnek uzayda tanımlanan her bir olayın gerçekleşme olasılıkları aynı ise bu tür olaylara eş olasılı olaylar adı verilir.
-Bir örnek uzayda tanımlanan ve gerçekleşme olasılıkları farklı olan olaylara eş olasılı olmayan olaylar denir.
-Bir deney sonucunda elde edilen iki olayın kesişimi boş küme ve birleşimi örnek uzay ise bu iki olaydan birine diğerinin tümleyeni denir.
-Bir örnek uzayın, iki ayrı olayının kesişimi boş küme ise bu iki olaya ayrık olaylar denir. Diğer bir deyişle aynı zamanda gerçekleşmesi mümkün olmayan olaylar, ayrık olaylardır.
-Bir örnek uzayda tanımlanan iki olayın kesişimi boş küme değilse bu iki olay ayrık olmayan olaylardır.

Hilesiz n tane madenî paranın havaya atılması deneyinin örnek uzayı ile hilesiz bir madenî paranın arka arkaya n defa havaya atılması deneyinin örnek uzayı birbirinin aynısıdır.

10.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 50 çözümleri - Miray yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Miray Yayınları (Tüm Sayfalar)


10.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 44 olasılık çözüm-1- Miray yayınları