10.sınıf matematik ders kitabı Miray Yayınları Sayfa 50' deki olasılık hesabı ile ilgili öğrendiğimizi uygulayalım sorularının detaylı çözümleri, cevapları

Olasılık hesabı ile ilgili konu özeti

Bir A olayının olasılığı P(A) ile gösterilir.
•    Bir deneye ait sonlu örnek uzay E = {e1, e2, e3, ..., en} olsun. Bu örnek uzayın her bir çıktısının olasılıkları eşit ise yani P(e1 ) = P(e2 ) = ... = P(en ) ise E eş olasılı örnek uzaydır

A olayı, E eş olasılı örnek uzayında bir olay olmak üzere A olayının olma olasılığı; A kümesinin eleman sayısının E kümesinin eleman sayısına bölünmesiyle bulunur.

p(A)=s(A)/s(E)

-Kesin olayın olma olasılığı 1’dir.
-Bir olayın olma olasılığı daima 0 ile 1  aralığında değer alır.
-A  ve  A' olayları tümleyen olaylar ise P(A) + P(A') = 1 

-A  ve  B iki olay olmak üzere A  veya  B olayı A ∪ B şeklinde gösterilir.
-A ∪ B olayının olasılığı aşağıdaki şekilde hesaplanır.
P(A ∪ B) = P(A) + P(B) – P(A ∩ B)

-A  ve  B ayrık olaylar ise A ∩ B = ∅  ve  P(A ∩ B) = 0 olacağından,
 P(A ∪ B) = P(A) + P(B)’dir.

-İmkânsız olayın olma olasılığı 0’dır ( sıfır).

- Olasılıkta “ve” bağlacının olayların kesişimini “veya” bağlacının ise olayların birleşimini ifade ettiğine dikkat ediniz.

E örnek uzayını oluşturan üç ayrık olay A, B  ve  C olsun. Buna göre,
P(A) + P(B) + P(C) = 1’dir.

10.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 51 çözümleri - Miray yayınları

10.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları - Miray Yayınları (Tüm Sayfalar)


10.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 50 olasılık hesabı çözüm-1- Miray yayınları