Bir fonksiyonun artan-azalan olduğu aralık, fonksiyonun sıfırları, fonksiyonda maksimum-minimum değerler,ortalama değişim hızı,parabolün tepe noktası,simetri ekseni,parabolün denklemini yazma,parabol ile doğrunun birbirine göre durumları, öteleme-yansıma dönüşümleri


11.sınıf matematik fonksiyon grafiğinin incelenmesi-1