11.Sınıf Temel Matematik, Üçgenlerde benzerlik, dik üçgenlerde hesaplamalar ve dik üçgenlerde trigonometrik hesaplamaları bu ünitede işleneceği için, öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyini ölçmeye yönelik sayfa 40 daki hazırlık soruların ayrıntılı çözümleri

Dik üçgende pisagor teoremi o kadar önemli ki...

Ayrıca dik üçgende pisagor teoremini kolayca uygulayabilmek için 3k-4k-5k başta olmak üzere 5k-12-13k vb kurallar çok iyi bilinmeli.

Sayfa 49 ve Sayfa 50 de bunlarla ilgili 12 adet soru yer alıyor. Zaten o sayfaların da çözümlerini yayınladık.


11.Sınıf Temel Matematik Sayfa 40 Hazırlık Soruları Çözüm-1 - Aydın Yayınları