2023-2024 eğitim öğretim yılı MHG yayınları 2. Sınıf matematik ders kitabı sayfa 33 ve sayfa 34'deki 5 adet "Öğrendik mi?" sorularının detaylı cevapları

İleriye ve geriye doğru ikişer, üçer, dörder, beşer ve onar sayma ile ilgili soruların detaylı cevapları

2.Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları-(MHG Yayınları)

MHG yayınları 2.Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları


2.Sınıf matematik ders kitabı ileri ve geri sayma sayfa 33 cevap-1 - MHG yayınları