3.Sınıf Matematik ders kitabında Sayfa 30 ve Sayfa 31 'deki üç basamaklı bir sayının onluğa ve yüzlüğe yuvarlamayla ilgili "Konu Değerlendirme" sorularının cevapları, ayrıntılı çözümleri

Sayıları en yakın onluğa ve yüzlüğe yuvarlama konu anlatımı:

Bir sayıyı en yakın onluğa yuvarlama:

Bir doğal sayıyı en yakın onluğa yuvarlarken sayının birler basamağındaki rakama bakarız;
-Birler basamağında 1,2,3 ve 4 olan doğal sayıların bulunduğu onluğa yuvarlanır.  Örnekler:33-->30   ,  194-->190

-Birler basamağında 5,6,7,8 ve 9 olan doğal sayılar sonraki onluğa yuvarlanır.
 Örnekler:35-->40   ,  186-->190

Bir sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlama:

-Bir doğal sayıyı en yakın yüzlüğe yuvarlarken sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değerine bakarız.Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50’den küçük ise sayıyı bulunduğu yüzlüğe yuvarlarız.  Örnekler: 516-->500,   645-->600

-Onlar basamağındaki rakamın basamak değeri 50 veya daha büyük ise sayıyı sonraki yüzlüğe yuvarlarız.  Örnekler: 550-->600,   675-->700

3.Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 35-36 Cevapları

3.Sınıf Ekoyay yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları (Tüm Sayfalar)


3.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 30 konu değerlendirme cevap-1 - Ekokyay yayınları