2023-2024 yılı  okullarda ortak yapılacak 5. sınıf matematik dersi 1.dönem 1. açık uçlu ortak yazılı sınav soru örnekleri. Senaryo-1 soruların çözümleri

MEB'in yayımladığı örnek 6.sınıf matematik 1.dönem 1.ortak yazılı senaryosunda 8 tane açık uçlu soru yer almaktadır.

Basit bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular Senaryo 1’deki 1, 2, 3, 4, 5 ve 8. sorular,
Karmaşık bilişsel süreçleri ölçmeye yönelik sorular Senaryo 1’deki 6 ve 7. sorular


5.sınıf matematik 1.dönem 1. ortak yazılı senaryo 1 açık uçlu soru çözümü-1