5.sınıf MEB yayınları matematik ders kitabında Sayfa 26'daki "Pekiştirelim" sayı ve şekil örüntüleri ile ilgili sorularının cevapları, ayrıntılı çözümleri

Sayı ve şekil örüntüleri

Belirli bir kurala göre ilerleyen sayı veya şekil dizilerine örüntü denir.

Örüntüler adımlar halinde ilerler ve adımlar arasında bir kural olmalıdır. Örüntü oluştururken adımlar arasına virgül konulur.

Örüntüler sayı örüntüsü ve şekil örüntüsü olmak üzere ikiye ayrılır:

Sayı örüntüsü:Sayılardan oluşan ve her adımı belirli bir kurala göre ilerleyen örüntülere sayı örüntüsü denir.

Şekil örüntüsü:Belirli bir kurala göre ilerleyen, aralarında mantıksal bir ilişki bulunan şekillere  şekil örüntüsü denir.

İpucu: Verilen şekil örüntüsü sayı örüntüsüne çevrilip tablo haline getirilirse daha kolay cevaplanır.

Bir sayı örüntüsünü oluşturan sayılara terim denir.
Bir örüntüde ;Birinci adımdaki sayıya birinci terim, ikinci adımdaki sayıya ikinci terim,üçüncü adımdaki sayıya üçüncü terim... denir.

Bazı örüntülerde sonlu sayıda terim olduğu halde baz örüntülerde sonsuz sayıda terim vardır. Bir örüntünün sonundaki …… işareti örüntünün terimlerinin sonsuza kadar ve aynı kurala göre ilerlediğini gösterir.

5. Sınıf matematik kitabı Sayfa 27 cevapları

5.Sınıf Matematik Ders Kitabı cevapları - (Tüm sayfalar)


5.Sınıf matematik ders kitabı sayfa 26 pekiştirelim cevap-1 - MEB yayınları