MEB 2022-2023 yılı çalışma kitabındaki 5. Sınıf matematik dersi meb çalışma soruları sayfa 56'daki temel geometrik kavramlar ve çizimlerle ilgili soruların ayrıntılı çözümleri ,cevapları

*İki noktanın birbirine göre konumu belirlenirken sağ, sol, yukarı, aşağı ifadeleri ve birimlerden yararlanılır.

*İki doğru parçasının paralel olması için karşılıklı noktalar arasındaki uzaklığın aynı olması gerekir. Doğru parçalarının paralel olması için eşit uzunlukta olmaları gerekmez.

*Bir doğru parçasına paralel bir doğru parçası çizerken uç noktaların birbirine göre konumu dikkate alınabilir.


MEB 5.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3.Ünite temel geometrik kavramlar Sayfa 56 Cevap-Çözüm 1