MEB 2022-2023 yılı çalışma kitabındaki 5. Sınıf matematik dersi meb çalışma soruları sayfa 56'daki temel geometrik kavramlar ve çizimler, üçgenlerle ilgili alıştırmaları, soruların ayrıntılı çözümleri ,cevapları

*Ölçüsü 90° olan açılara dik açı denir.
*Ölçüsü 0° ile 90° arasında olan açılara dar açı denir.
*Ölçüsü 90° ile 180° arasında olan açılara geniş açı denir.


MEB 5.Sınıf Matematik Çalışma Soruları 3.Ünite temel geometrik kavramlar, üçgenler Sayfa 57 Cevap-Çözüm 5