5.Sınıf Matematik MEB Kazanım Kavrama Testi 7 Ondalık Gösterim Sayfa 55 ve Sayfa 56 Çözümleri, Cevapları

Aynı çokluğu farklı şekilde ifade etmenin bir yolu olan yüzde ifadesi, paydası 100 olan kesirler için kullanılır. “Yüzde” kelimesi, “her yüz eş parçada” veya “her bir yüzlükte” anlamına gelmektedir. Paydası 100 olan kesirler “% (yüzde)” sembolü ile gösterilebilir.

Yüzde olarak verilen bir sayıyı kesir olarak yazarken paya yüzde sembolünün yanındaki (sağındaki) sayı, paydaya ise 100 yazılır.

Bütün % 100, yarım % 50, çeyrek ise % 25 ile ifade edilir.

İfadeleri karşılaştırmak için kesir, ondalık gösterim veya yüzde ifadelerinden biri seçilir.

İşlem kolaylığı sağlaması amacıyla yüzdelik ifadenin kesir halini sadeleştirebiliriz.

Bir çokluğun belirli bir yüzdesini hesaplamak için çokluğun birim kesir kadarı hesaplandıktan sonra bu miktar kesrin payı ile çarpılır.


MEB 5.Sınıf Matematik Kazanım Kavrama Testi 7 Ondalık gösterim Sayfa 55 Çözüm-Cevap 1